El turisme no és només la principal indústria de Barcelona: també és la primera o la segona del món, rivalitzant amb l’automoció. Més enllà de la desconfiança que l’activitat econòmica del turisme desperta en alguns sectors de la població, el cert és que les grans ciutats d’Europa i del món, les que tenen una personalitat més marcada i atractiva, com ara París, Londres, Roma, Nova York, San Francisco, Rio de Janeiro o Tòquio són, de la mateixa manera que ho és Barcelona, destinacions turístiques de primer ordre. És una evidència. Barcelona és una ciutat turística perquè la seva forta personalitat i la seva indiscutible bellesa l’han convertit en un referent mundial. Moltes ciutats ho intenten ser però poques ho aconsegueixen, no es pot negar. Aquesta és una realitat que genera molta riquesa i benestar per als barcelonins i els catalans en general.

El turisme també genera inconvenients i han de ser compensats amb fortes inversions en equipaments i serveis que beneficiïn la població que ha de conviure amb el turisme. Barcelona té un model únic en el món, perquè combina el públic i el privat. Els interessos particulars i legítims que harmonitzen amb els interessos col·lectius que representa l’Administració: aquest és el model Barcelona que ha donat tants èxits a la nostra ciutat, capital de Catalunya. Però part dels enormes guanys del turisme han de servir per finançar els guanys del futur. És en aquest sentit que cal que Barcelona sigui no només la capital del gòtic i del Modernisme. Ha de ser la capital del turisme del futur, el que pugui oferir un valor afegit.

Sense valor afegit no hi ha activitat econòmica que tingui un futur segur ni previsible. Per això caldria incentivar empreses que generessin riquesa en diversos sectors i que treballin juntes per a millorar l’atractiu turístic de Barcelona. Un clúster d’ecosistema tecnològic vinculat al 22@ que aglutini hotels, restaurants i agències de viatges podria ser una notable iniciativa. Un clúster que permetés a la nostra ciutat liderar els serveis tecnològics per al sector turístic. Esdevenir la capital del turisme del futur, si és que això vol dir alguna cosa ¿quin projecte millor es pot tenir per a Barcelona? El futur és una realitat que es manté sempre en excel·lent perspectiva perquè sempre ha d’arribar i sempre pot ser idealitzada.