Tal dia com avui de l’any 1877, fa 144 anys, el primer tren de la història arribava a Figueres i s’aprofitava aquell esdeveniment per inaugurar l’edifici de l’estació ferroviària de la ciutat. Aquell traçat havia estat promogut per la Companyia del Ferrocarril de Tarragona a Martorell i Barcelona (TMB) ―de capital exclusivament català― que, dos anys abans (1875), havia absorbit la Companyia dels Camins de Ferro de Barcelona a Figueres (CBF), concessionària de la línia que havia d’unir la capital catalana amb la frontera hispano-francesa de Portbou.

Tan sols trenta-tres dies més tard (20 de gener de 1878) s’inauguraria el tram Figueres-Portbou, i es completava l’objectiu inicial: portar el traçat ferroviari peninsular fins a la connexió amb la xarxa ferroviària francesa i europea. No obstant això, la diferència de l’ample de la via (les vies peninsulars tenien un ample d'1,668 metres i les vies continentals d'1,485 metres) va impedir una connexió directa. Les estacions de Portbou i de Cervera de la Marenda es van haver de dimensionar extraordinàriament per facilitar els transbords ―en un sentit i en l’altre― de passatgers i de mercaderies.

Aquella primera línia revolucionaria el paisatge social i econòmic de les comarques de Girona. Algunes activitats tradicionals, com els hostals de cavalleries, els traginers, els basters o els ferradors, van entrar en crisi i van iniciar un inexorable procés de transformació o de desaparició. Al mateix temps, els dos principals nuclis econòmics i demogràfics del territori (Girona i Figueres) quedaven units en un trajecte que, inicialment, es cobria en unes dues hores, però que reduïa a una quarta part el temps que invertien les tartanes i els carros de tragina per cobrir el mateix recorregut.