Trobar feina segueix sent més difícil a les autonomies del sud-oest que a les del nord-est, entre les quals hi ha clares diferències en els nivells d'ocupació, diferències que ja es veien en moments previs a la crisi econòmica, segons un informe de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea).

L'ocupació a l'Estat espanyol s'ha situat en el segon trimestre d'aquest any a nivells pròxims als de 2009, amb més de 19 milions persones ocupades, d'acord amb l'Enquesta de Població Activa (EPA), però les diferències entre les regions es mantenen.

Més ocupats al nord-est

Mentre que a Catalunya, les Illes Balears, Madrid, l'Aragó, Navarra i La Rioja més de la meitat de la població més gran de 16 anys està treballant, a Extremadura, en canvi, amb prou feines el 42% de la seva població adulta té feina.

Les disparitats regionals també són, per tant, força grans pel que fa a la taxa d'atur, que per al conjunt estatal s'ha situat en el segon trimestre en el 15,28%, lleugerament inferior al mateix trimestre de 2009.

A la meitat nord, les taxes són inferiors al 14%, destacant l'Aragó, Navarra i el País Basc amb unes taxes de desocupació d'aproximadament el 10%. Per contra, la meitat sud registra un atur molt superior, especialment a Andalusia i Extremadura, de més del 23%.

La disparitat per sexe

Malgrat que, per sexe, la taxa d'atur ha evolucionat molt similarment des del començament de la crisi, des del 2016 hi ha una diferència mantinguda amb una taxa d'atur dels homes inferior a la de les dones en aproximadament 4 punts.

No obstant això, hi ha regions on aquesta disparitat no es produeix, com el País Basc, les Balears i la Comunitat de Madrid, i altres on s'accentua especialment, com Castella-la Manxa, Extremadura o Múrcia, on les dones pateixen uns nivells de desocupació molt superiors als homes.

A Castella-la Manxa i Extremadura amb prou feines quatre de cada deu persones ocupades són dones i, encara que cap comunitat arriba a la paritat, algunes estan molt a prop, com el País Basc, Galícia i Madrid, amb més d'un 48% de dones ocupades.

Envelliment dels ocupats

L'informe de Fedea apunta també que el col·lectiu de persones ocupades no ha deixat d'envellir des del començament de la crisi i, en concret, apunta a Astúries, on amb prou feines dos de cada cent ocupats és menor de 25 anys i un de cada dos és més gran de 45.

En l'altre costat de la distribució per edat se situen les regions de l'est, entre les quals destaquen Catalunya, les Balears, País Valencià i Múrcia, on aproximadament sis de cada cent ocupats són joves.

Malgrat que els aturats tampoc han deixat d'envellir durant la crisi, el perfil és molt diferent del de les persones ocupades. Un 14% de les persones desocupades tenen menys de 25 anys, davant d'un 5% d'ocupats d'aquesta edat, la qual cosa mostra un clar desajust entre l'oferta i la demanda de feina al país, segons la fundació.

En l'últim any es mostra un clar envelliment de les persones desocupades, sobretot a Castella i Lleó (amb un augment de gairebé 7 punts entre els més grans de 45 anys), l'Aragó (augment de 7,4 punts) i el País Valencià (augment de 5 punts).

Nivell educatiu

Els nivells educatius dels ocupats també han augmentat notablement des de l'inici de la crisi i, sobretot, destaca el País Basc amb uns nivells d'educació molt per sobre de la mitjana, on el 55,4% dels seus ocupats tenen estudis superiors.

Algunes regions han assolit nivells de desocupació notablement baixos per a aquells amb estudis superiors. És el cas d'Aragó, Navarra i les Balears, amb taxes de desocupació entorn del 5%.

Per últim, pel que fa a l'ocupació pública o privada, Extremadura segueix sent la regió amb la més gran incidència de l'ocupació pública: un de cada quatre empleats, mentre que la incidència de l'ocupació pública a l'est peninsular és baixa. Les diferències nord-sud també són destacables quant al tipus de contracte, ja que mentre a Andalusia i Extremadura la taxa de temporalitat és superior al 36%, a Madrid se situa en el 19,5%.