El jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García-Castellón, instructor del cas Villarejo, ha arxivat la causa contra el president de la Fundació 'La Caixa', Isidre Fainé, el president de Repsol, Antoni BrufauRepsol CaixaBank

Amb relació a Fainé i Brufau, el jutge acorda en una interlocutòria el sobreseïment provisional de la causa perquè no s'ha constatat la seva participació en la contractació de Cenyt, empresa propietat de l'excomissari Villarejo. De fet, la documentació aportada per CaixaBank i Repsol es desprèn que la contractació no requeia en l'àmbit de control del president, sinó en el dels seus directors de seguretat.

Per tant, el jutge ha conclòs que “sense indicis que apuntin al fet que els presidents de les companyies intervinguessin de manera directa en els fets investigats, no és possible transferir a aquests presidents una obligació de supervisió i vigilància corporativa, que està delegada en els òrgans competents per a això”.

A més, la interlocutòria recorda que en el nostre ordenament jurídic no hi cap la responsabilitat objectiva per raó del càrrec i, en aquest sentit, indica, no és possible mantenir la imputació dels màxims responsables de totes dues empreses pel mer fet del càrrec que ostenten “en absència d'indicis sòlids de la seva participació directa o indirecta en els fets investigats”.

Repsol i CaixaBank, també desimputades

Una vegada analitzades les diligències practicades i, en concret, la documental aportada, García-Castellón considera que tant CaixaBank com Repsol tenien implantat, quan es va produir els fets, un sistema de prevenció i compliment eficaç, sense que les acusacions hagin aportat elements de càrrec que permetin concloure l'existència d'un defecte estructural en els models de prevenció, vigilància i supervisió vigents en les companyies.

La documentació aportada, per tant, agrega, “permet constatar que els mecanismes de prevenció implantats existien i eren adequats, amb independència de la final ocurrència dels fets objecte de recerca”.

Per tant, segons el parer del magistrat, concorre l'eximent de responsabilitat criminal prevista en l'article 31 bis del Codi Penal, atès que, a través de la documentació que s'acompanya, i de les declaracions dels representants especialment designats, consta acreditat que CaixaBank i Repsol comptaven amb un pla de compliment normatiu i cultura de compliment implantats en l'entitat en el moment dels fets objecte de recerca. Totes dues empreses comptaven amb mesures adequades per a evitar la comissió dels delictes investigats dins de la seva activitat, conclou.

El passat 8 de juliol, el jutge va imputar a Repsol i CaixaBank com a persones jurídiques en la causa sobre els encàrrecs realitzats a l'excomissari José Villarejo, que haurien tingut com a objectiu investigar a l'expresident de Sacyr Luis del Rivero; Brufau i Fainé van ser imputats a mitjan abril.