Fluidra va tancar el primer trimestre de l'any amb unes vendes de 508 milions d'euros, un 61% més que en el mateix període de 2020, i un benefici net de 67 milions, multiplicant per 42 els beneficis del primer trimestre de 2020

A aquests bons resultats, impulsats per un gran creixement, un palanquejament operatiu en un inici anticipat de la temporada de piscines i el menor cost del deute, se li suma una pujada del 162% de l'EBITDA fins als 135 milions d'euros, amb un marge del 26,5%. A més el Benefici de Caixa Net, un indicador que exclou les partides no monetàries i les despeses no recurrents, va augmentar un 360%, fins als 82 milions d'euros.

Davant d'aquests bons resultats, el president de la companyia, Eloi Planes, afirma que "hem presentat un trimestre rècord. M'enorgulleix dir que ja hem superat els objectius del Pla Estratègic 2022 amb base als nostres resultats dels últims dotze mesos, i això més d'un any abans del previst. Els nostres excel·lents resultats en el primer trimestre, la continuïtat de l'augment de les vendes a l'abril i les brillants perspectives que tenim per davant suggereixen que el 2021 serà un any rècord. El nostre equip continua fent una gran feina".

La generació de caixa també va permetre a Fluidra incrementar l'activitat de fusions i adquisicions en el primer trimestre, duent a terme l'adquisició dels fabricants nord-americans CMP i Built Right i l'acord d'adquisició de Splash i Zen a Bèlgica.

Amb totes aquestes bones xifres del negoci, el Consell d'Administració presentarà a la Junta General d'Accionistes la proposta d'augmentar el dividend en un 90%, amb un payout de 0,40 euros per acció com a part de la seva política de distribució del benefici del c.50%. Això representa un pagament de 78 milions d'euros, que gairebé duplica els 41 milions d'euros pagats el 2020.

Bon creixement a tot el món

si ens fixem a les diferents regions on és present l'empresa, l'empresa assegura que les vendes es van comportar molt bé durant la primera part de l'any en comparació amb un 2020, que ja va ser positiu. La divisió d'Amèrica del Nord va registrar un augment de les vendes del 86%, el Sud d'Europa per la seva part va augmentar les benes un 63% i la Resta d'Europa un 66%. Per la seva part, la Resta del Món va experimentar un augment del 9% gràcies al creixement del mercat de Piscina Residencial que va compensar amb escreix el menor rendiment de la unitat de Piscina Comercial.

Per unitats de negoci, la piscina residencial va experimentar una pujada del 78% en benes, molt afavorida per les tendències de la vida a l'aire lliure i l'èxode de les ciutats. Aquests resultats compensen àmpliament la caiguda del 13% en piscina comercial. La divisió de Tractament d'Aigua va créixer el 40% i la de Conducció de Fluids un 37%, afavorida pel bon rendiment a Amèrica del Nord i la contribució més gran de les reformes i les noves construccions.

Perspectives per a 2021

Amb aquests bons resultats, l'empresa ha millorat les seves perspectives per a 2021, i ara espera incrementar les seves vendes entre un 25% i un 30% i que el marge EBITDA pugi un rang d'entre el 23,7% i el 24,7%. La companyia també preveu un creixement del Benefici Net en Efectiu d'entre el 50% i el 60%.