Les execucions hipotecàries en habitatges habituals, o embargaments d'una propietat per a la venda després de l'impagament d'un crèdit, es van reduir un 4,1 % el segon trimestre de l'any, després de set consecutius a l'alça, i es van assolir 3.165 operacions, la xifra més baixa des del quart trimestre del 2020. Si no es paga l'ordre, el creditor pot demanar permís per prendre els diners del seu compte de banc. D'això se'n diu execució bancària (o execució d'institució financera), i aquesta permet al banc prendre els diners del compte personal i pagar tot o part del deute al creditor.

Aquest indicador, ara és rellevant. Segons les dades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el conjunt d'execucions hipotecàries sobre habitatges es va reduir un 23,6%, un 7,4% respecte de les de persones físiques i un 60,2% respecte les de persones jurídiques. En total, entre l'abril i el maig el nombre d'inscripcions de certificacions per execucions hipotecàries iniciades als registres de la propietat el segon trimestre del 2022 va ser de 7.115, un 10,7 % menys que el trimestre anterior i un 27,4% menys que el mateix trimestre del 2021.

El segon trimestre, les execucions hipotecàries sobre habitatges van concentrar el 64,6 % del total, que va arribar a 7.115 operacions; el 44,5 % van ser d'habitatges habituals de persones físiques, i el 10,4 % habitatges de persones jurídiques. Un 9,7% va correspondre a altres habitatges de persones físiques. Per part seva, les execucions hipotecàries d'altres urbanes (locals, garatges, oficines, trasters, naus, edificis destinats a habitatges, altres edificis i aprofitaments urbanístics) representen el 27,7 % del total.

Resultats contraris a la crisi del 2008

A grans trets, el que es constata és que la tendència és diferent a la que va provocar la crisi del 2008 amb una bombolla immobiliària que va acabar explotant. Així doncs, emmarcats aquest 2022 amb les crisis successives de la covid i la guerra d'Ucraïna, també és cert que, ara, aquests embargaments han caigut després de gairebé dos anys consecutius a l'alça. Cal recordar que el període entre el 2005 i el 2008, en què la bombolla del totxo va acabar d'inflar-se, concentra el 49,6% de les execucions hipotecàries iniciades el segon trimestre.

Si s'atén l'estat de l'immoble, el 9,5 % de les execucions hipotecàries el segon trimestre van ser sobre habitatges nous, i el 90,5 % sobre usats; el nombre d'execucions hipotecàries sobre habitatges nous va disminuir un 43,7% en taxa anual i el d'usats va caure un 20,7%. El 15,8% de les execucions hipotecàries iniciades sobre habitatges el segon trimestre va correspondre a hipoteques constituïdes el 2007, el 15,6% a hipoteques constituïdes el 2006 i el 9,8% a hipoteques del 2005.

Desglossades les dades per comunitats autònomes, aquelles amb major nombre de certificacions per execucions hipotecàries sobre el total de finques el segon trimestre van ser el País Valencià (1.552), Andalusia (1.410) i Catalunya (1.186), en tercera posició. La Rioja (48), Navarra (49) i el País Basc (81) van registrar el menor nombre.