El turisme continua augmentant a desgrat de que cada cop la seva massificació és més qüestionada. El  nombre de pernoctacions hoteleres va augmentar un 2,83% a l'agost a Catalunya en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En total hi van haver 8.938.433 pernoctacions, de les quals 6.432.109 van ser d'estrangers (+4,7%) i 2.506.325 de residents a l'Estat. Aquesta darrera tipologia baixa un 1,61% i Catalunya és el tercer destí preferit, amb un 13,8% del total de pernoctacions de residents a l'Estat. Pel que fa als estrangers, Catalunya és el segon destí amb el 34,3% del total i per darrera de les Illes Balears. L'ocupació hotelera es va situar en el 80,6%, mentre que la mitjana estatal va ser del 76,8%.

Al conjunt de l'Estat, les pernoctacions en establiments hotelers van pujar un 1,5% fins a superar les 46,9 milions. Les de residents a l'Estat pugen un 3,7% i les de no residents ho fan un 0,1%. L'estada mitjana va baixar un 1,6%, fins a situar-se en 3,7 pernoctacions per viatger.