Antoni Olivé

Antoni Olivé i Tomàs és professor de Direcció Estratègica i Emprenedoria en graus i màsters a la IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull. Doctor en Direcció d’Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya, les seves àrees d’especialització són els models de negoci i teories de l’emprenedoria com l’effectuation, formalitzada per la professora Saras Sarasvathy, de la University of Virginia. Ha publicat articles en revistes acadèmiques i professionals i ha escrit casos amb finalitats docents. En les seves darreres contribucions ha utilitzat la vida i obra d’artistes com Picasso i Duchamp per explicar determinades casuístiques de l’emprenedoria. Abans de dedicar-se a la docència i la recerca va ocupar diverses posicions directives en empreses privades.

Antoni Olivé
OPINIÓN