Nova escola afectada pel 25% de castellà. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat aquest divendres la mesura cautelar que va imposar a l'aula d'una l'escola Josefina Ibáñez de Abrera (Baix Llobregat), perquè imparteixi almenys un 25% d'hores lectives en castellà. Així ho indica la interlocutòria de la Sala Contenciosa Administrativa consultada per Europa Press, amb el qual rebutja el recurs de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, presentat el 20 de juliol d'aquest any, que va demanar de revocar l'obligatorietat que el tribunal havia fixat. Aquesta nova interlocutòria se suma a les de sis escoles conegudes aquest dijous i a les dues de la setmana passada, en els que el tribunal s'ha pronunciat en el mateix sentit, ratificant les mesures cautelars imposades.

Nova escola amb el 25% en castellà

A la interlocutòria, els magistrats argumenten que la sentència dictada en aquest recurs és ferma una vegada el Tribunal Suprem "va rebutjar el recurs de cassació que la demandada va interposar contra la mateixa", per la qual cosa no és procedent la revocació de la mesura cautelar. Així i tot, davant d'aquesta interlocutòria pot presentar-se recurs de reposició. La resolució sobre l'escola d'Abrera anul·lava el projecte lingüístic del centre perquè considera que no contempla el caràcter vehicular del castellà com a llengua oficial, juntament amb el català. Quan el Tribunal Suprem va decidir no admetre a tràmit el recurs del Departament d'Educació contra la sentència que obligava a aplicar el 25% de castellà, el TSJC declara ferma aquesta altra sentència sobre un centre concret.

Educació haurà de respondre en 10 dies

Així, i després de la publicació de la interlocutòria, el TSJC estableix un termini de 10 dies perquè Educació comuniqui que l'ha rebut. El Departament també haurà d'informar en 10 dies sobre quin serà l'òrgan responsable del compliment de la sentència, i pot presentar recurs de reposició en 5 dies. Al maig, el Govern va aprovar, en resposta a la sentència del TSJC sobre el 25% de castellà, un decret llei que fixa explícitament la "inaplicació" de percentatges en l'ús de llengües en l'ensenyament i que fixa el català com a llengua vehicular, i el mateix conseller d'Educació, Josep González Cambray, va assegurar que no es duria a terme en cap centre escolar de Catalunya.