La Sala II del Tribunal Suprem ha desestimat la sol·licitud presentada per la representació de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Lluís Puig perquè no se'ls qualifiqués de fugits sinó com a "processats absents" o "exiliats". Els magistrats contesten que el terme fugit, tal com s'ha emprat en la causa, resulta "adequat i en absolut desconsiderat".

En una interlocutòria, la Sala de tres magistrats que resol les apel·lacions contra les decisions de l'instructor del cas, resol la petició d'aclariment o rectificació formulada pels processats esmentats contra una interlocutòria anterior de la mateixa Sala, on se'ls esmenta com "fugits" en dues ocasions. Aquests processats deien en el seu escrit que l'expressió "fugits" era impròpia i desconsiderada.

En l'escrit que pretenien aclarir, es parlava en primer lloc de "fugits o sostrets a l'acció de la justícia espanyola". Per a la Sala, d'aquesta manera, "en la mateixa línia, per si hi hagués algun dubte, es dona la interpretació autèntica del terme "fugits"; és a dir, "fugits o sostrets a l'acció de la justícia espanyola". "Això i res més és el que ha dit i el que ha volgut dir la Sala, sense perjudici de conceptes utilitzats per premsa o en àmbits estranys a aquest Tribunal", afegeix la interlocutòria.

Pel tribunal, "el terme, així entès, resulta adequat i en absolut desconsiderat". Recorda, a més, que la segona vegada en què s'utilitza el terme fugits en la interlocutòria, es fa referència a la declaració formal o no de rebel·lia d'aquests processats, que d'haver constat en aquest moment indubtablement efectuada "hagués donat lloc a l'ocupació de l'expressió tècnica "reu absent" o "declarat rebel".

Com a conseqüència de l'anterior, el tribunal rebutja també l'al·legació de no ajustar-se la paraula utilitzada al Codi Ètic de Conducta de jutges i magistrats, i desestima en tots els seus aspectes la sol·licitud d'aclariment o rectificació.