Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, o en altres paraules: Reserva Radioecològica Estatal de Polèsia. Aquest és el nom que rep la reserva natural radioecològica que hi ha just al costat de Brahin, a Bielorússia, afectada per l'accident de Txernòbil. Concretament es troba al sud de la província de Gomel, i és zona fronterera amb Ucraïna. Va ser creada l'any 1988 després de l'accident de Txernòbil per controlar el perímetre de la zona. 

La reserva és l'hàbitat natural d'unes quantes espècies en perill d'extinció, com per exemple bisons europeus, cavalls de Przewalski, àguiles reials i àguiles marines. El parc també conserva la majoria de la població de tortugues d'escut africanes. Segons les administracions locals, hi ha 7 varietats de rèptils, 11 d'amfibis, 46 de mamífers, 213 d'ocells i 28 espècies piscícoles.

Malgrat tot, s'ha demostrat que els talpons tenen un índex de cataractes més elevat, els ocells tenen menys bacteris a les ales i l'albinisme parcial és freqüent entre les orenetes. També s'han registrat mutacions importants en animals, però només després de l'accident nuclear. 

Però l'entrada a la reserva no és del tot possible. Només hi està permès l'accés de personal autoritzat. De fet, la direcció de la reserva ha establert un punt de control al territori de la reserva per tal d'evitar l'estada no autoritzada dels ciutadans, l'entrada de vehicles i altres equipaments. Així, per poder entrar-hi es requereix un permís especial que només poden concedir les autoritats i l'administració del parc.

Segons es detalla a la seva pàgina web, el personal que hi treballa –més de 700 persones entre tècnics i personal de seguretat– passen controls exhaustius pel que fa a l'exposició de zones contaminades per la radiació.

La part més cientificotècnica de la institució, on es duu a terme la part principal de la recerca, es troba a Babchin i consta de tres departaments: el laboratori per mesurar la radiació, vigilància ambiental i ecologia de la vegetació i fauna.