La inflació continua desbocada. En el darrer més l’IPC ha arribat al 10,2% a Catalunya, una escalada que no es veia des de fa gairebé quaranta anys. L’electricitat ja és un 60% més cara que fa un any; el gas, un 24%; el gasoil, un 26%; l’habitatge, un 24% i el preu dels aliments continua pels núvols. Tot i això, hi ha alguns productes i serveis que no han pujat de preu en l’últim any. Alguns, fins i tot, encara que pugui sorprendre, l’han abaixat. Quins? Ho repassem!

 

Segons les dades del darrer IPC, el transport de passatgers en tren, els serveis de telefonia fixa, els jocs d'atzar, les assegurances de vehicles de motor, les taxes administratives, els serveis jurídics i comptables i les ulleres graduades i lents de contacte són serveis que no han variat de preu en el darrer any. 

D’altra banda, n’hi ha alguns que s'han abaixat lleugerament com els serveis empaquetats de telefonia (−1%), els jocs i les aficions (−4%), els ordinadors personals (−5%), els equips per a la recepció registre i reproducció de so (−5%), els equips de telefonia mòbil (−5%) i els serveis de telefonia mòbil (−6%).  En aquesta mateixa línia, el que més s’ha reduït de preu en l’últim any són els peatges, aparcaments públics i parquímetres, en un 21%.

Per contra, els productes i serveis que més han pujat, a banda de l’energia i els aliments, són els productes de paper (+25%), els allotjaments (+25%), els paquets turístics (+24%), els vols (+21%), els mobles (+13%) i els materials de reparació de la llar (+12%). 

Com evolucionarà la inflació?

Segons les previsions dels experts, la inflació es moderarà en els mesos vinents, però ja ha provocat un empobriment de tota la societat, perquè paral·lelament a la pujada de l’IPC no s’han apujat els salaris. Això ha fet la població sigui de mitjana un 4,5% més pobre i que ja hagin canviat els hàbits de consum. 

Si mirem com evolucionen els preus a Europa, veurem com la tendència és similar. La taxa d'inflació harmonitzada es va situar en el 8,8%, fet que suposa un increment de tres dècimes en comparació del setè mes de l'any. Així doncs, malgrat les dades, Alemanya, igual que França, encara no arriben a la xifra de dos dígits que marca Espanya, però també estan prenent mesures excepcionals i miren amb preocupació l’evolució i l’empobriment social.