Segon any de Selectivitat amb pandèmia i marcat pel coronavirus. A Catalunya, la Selectivitat tindrà lloc durant el mes de juny els dies 8, 9, 10 i 11. Els resultats de la prova se sabran el dia 25 de juny. 

El coronavirus ha pesat durant el curs i també sobre els pensaments dels estudiants que s'enfrontaran als exàmens després d'un altre curs 'diferent'. Així com ja va passar l'any passat, la Covid pot haver generat encara més incertesa al voltant de les proves d'accés a la universitat. Ara bé, una vegada més, les eines digitals han tingut un paper més que fonamental en aquest curs.

Com seran els exàmens?

Tal com va passar el 2020, s'aposta per un model únic d'examen amb diverses preguntes. Els alumnes podran triar, segons les preguntes que cada ens educatiu regional, quines preguntes contestarà. 

Sobre els exercicis es diu que poden ser preguntes obertes i semiobertes que requeriran pensament crític, que requereixen una construcció de la resposta. També hi poden preguntes tipus test i en aquest cas només podrà.

Cada una de les proves tindrà una durada d'una hora i mitja, amb un descans d'uns 30 minuts entre exàmens. Caldrà que els alumnes guardin una distància de seguretat d'1,5 metres i les aules hauran d'estar ventilades permanentment. 

Les fases de la Selectivitat

Com ja és habitual l'examen consta de dues fases la general i l'específica. La general consta de cinc exàmens: català, castellà, llegua estrangera, història i una troncal segons la modalitat del Batxillerat que s'hagi fet.

Pel que fa a la fase específica, els alumnes poden fer un màxim de quatre exàmens i han de ser de les matèries que es fan en cada modalitat. 

La nota final, que pot pujar fins a 14 punts, val el 40% de la nota d'accés a la universitat mentre que la mitjana dels dos cursos de Batxillerat, val un 60%. 

Com afrontar l'estrès de la Selectivitat (en plena pandèmia)

Els trucs màgics per afrontar la Selectivitat i controlar els nervis no existeixen. Els experts, però, repeteixen el mateix que diuen cada any.

Cal mantenir els hàbits alimentaris, programar períodes de repàs i de descans, planificar i preparar-se de cara a l'examen. La mascareta i el gel hidroalcohòlic ja no són elements nous, de fet, ja fa temps que s'han introduït i s'han anat arrossegant durant tot el curs. 

 

 

Imatge principal: Selectivitat 2020 / ACN