L'Obra Social La Caixa va destinar 3,5 milions d'euros el 2019 a 141 projectes socials de Catalunya, que van ajudar a millorar les condicions de vida de més de 64.000 persones en situació o risc de vulnerabilitat. A tot Espanya, la inversió va assolir els 17,3 milions d'euros repartits en 736 projectes a través de 660 entitats socials i va tenir més de 268.000 beneficiaris, segons ha informat l'entitat.

El president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, ha destacat que la inclusió social i la igualtat d'oportunitats són dos eixos prioritaris dels projectes impulsats per l'entitat: "Són dos objectius clau", ha subratllat.

Els ajuts concedits a través de les diferents convocatòries socials han beneficiat directament persones amb discapacitat, en procés d'envelliment o en situació de dependència o malaltia; persones en situació o risc d'exclusió social, i a persones immigrants o en contextos vulnerables de diversitat cultural.

obrasocial

Convocatòria d'ajuts a projectes socials de l'Obra Social 'la Caixa' / Obra Social 'la Caixa'

Oberta la primera convocatòria

L'Obra Social La Caixa ha obert la primera de les sis convocatòries socials del 2020, la dedicada a la promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, la discapacitat i a la malaltia, amb un pressupost de 4,5 milions d'euros.

Els següents programes es convocaran en tres terminis: el 10 de febrer, les convocatòries de lluita contra la pobresa infantil i acció social en l'àmbit rural; el 30 de març, la d'habitatges temporals per a la inclusió social i inserció sociolaboral, i l'11 de maig la d'interculturalitat i acció social.