L'Associació de Metgesses de Catalunya (Metgesses.cat) s'ha presentat aquest dijous per donar veu a les dones metgesses, promoure lideratges i impulsar la seva progressió cap a llocs de decisió i comandament. Tot i que a Catalunya les dones representen més del 50% dels facultatius en actiu i el 70% dels estudiants de medicina són noies, hi ha una manca evident de metgesses que ocupen posicions directives. Metgesses.cat vol treballar activament per assolir l’equitat i la igualtat entre metges i metgesses en tots els aspectes del desenvolupament professional. Segons l’Estudi de la Professió del CoMB (2018), només el 4% de les metgesses tenen com a feina principal un càrrec de direcció. En el cas dels homes el percentatge és del 14,5%.

Metgesses.cat es compromet a treballar per assolir la igualtat, fomentar polítiques de conciliació, impulsar la presència i visibilitat de les dones, i potenciar la recerca en patologies que afecten de manera predominant les dones.  Després d'una llarga formació, quan finalitzen el període MIR o després del doctorat, és quan arrenca la carrera professional dels metges, però també és el moment en què moltes dones decideixen tenir fills, quan tenen 28 o 30 anys.

Un informe sobre necessitats socials i familiars dels metges publicat pel CoMB l’any 2014 mostra que el 41% de les dones amb fills menors de 3 anys s’acullen a reduccions de jornada o excedències per tenir-ne cura, mentre que només ho fan el 8,6% dels metges en la mateixa situació. Per altra banda, les tasques domèstiques suposen per les dones metgesses 5 hores més de feina a la setmana en comparació als companys metges.

La manca de cultura de conciliació fa que no s’ofereixin a les dones metgesses llocs de decisió ni oportunitats de desenvolupar lideratges, perquè molts cops es pressuposa que la seva dedicació i implicació seran menors. També les pròpies metgesses es culpabilitzen en pensar que ser bona mare alhora que bona professional és incompatible, o bé es creuen poc preparades per assumir els llocs de responsabilitat. Tot això fa que no vulguin optar a aquestes posicions perquè ho veuen com un sacrifici més que com una oportunitat. Hi ha encara poques metgesses referents dins del sistema sanitari que actuïn com a models de lideratge femení i que facin visible i potenciïn el talent i la capacitat de les professionals.