El pròxim mes d'abril del 2023 finalitza en mandat de l'actual rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep A. Planell, així doncs la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) ha iniciat el procés de selecció del nou rector o rectora. El Patronal de la FUOC, segons preveuen els seus estatuts, va designar una comissió de cerca constituïda per quatre patrons, que ha de complir el candidat o candidata. Per resoldre aquesta tasca ha nomenat un comitè de selecció format per tres experts, Belinda Tynan, Jaume Valls i Xavier Prats-Monné, que s'ocuparà de seleccionar les candidatures finalistes entre les persones que es postulin i el presentaran a la Comissió de Cerca, que després presentarà al Patronat una sèrie d'aspirants. Finalmente, serà aquest òrgan, en votació plenària, qui triarà la persona proposada com a màxima autoritat acadèmica de la Universitat per als set anys vinents. Després, el nomenament del nou rector o rectora serà ratificat pel Govern de la Generalitat. El període per rebre candidatures està obert fins al 30 de setembre. 

Perfil del candidat o candidata

El nou rector o rectora ha de ser un acadèmic o acadèmica (catedràtic o catedràtica o equivalent), amb trajectòria docent i de recerca distingida, reflectida en un bon reconeixement internacional, i amb experiència acreditada de gestió. Compromès amb la missió, els principis i els valors de la UOC, ha de tenir una visió global i un coneixement profund del sector de l'ensenyament superior, tant a escala local com internacional. Ha de liderar l'estratègia present i futura de la institució i representar-la davant la societat; garantir els més alts estàndards acadèmics de qualitat de l'oferta formativa i la recerca, i mantenir i reforçar el lideratge internacional de la Universitat en les missions que li són pròpies.

Mentors voluntaris 

Més d'un centenar d'estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) acompanyen a joves en risc d'exclusió i a persones refugiades com a mentors voluntaris. Per a això, la UOC ha teixit aliances amb entitats que formen part de la Coordinadora de Mentoría Social, ha indicat la universitat. La professora de la Universitat Rovira i Virgili Manira Claverias, implicada en programes de mentoria en entitats que col·laboren al programa de la UOC, ha remarcat que els estudiants d'aquesta universitat viuen en territoris "molt variats i dispersos" el que "facilita arribar a llocs allunyats per acompanyar a persones que els necessiten" així com "la diversitat respecte a l'edat dels mentors de la UOC".