La Intersindical-CSC ha presentat aquest dilluns el preavís de convocatòria de vaga general de 24 hores pel pròxim 8 de març.  Amb la convocatòria d'aquesta vaga demanen la revisió sota una perspectiva de gènere de tota la normativa laboral, perquè només així es garantirà, segons han explicat a través d'un comunicat, que la normativa aplicable als centres de treball estigui lliure de discriminacions i desigualtats patriarcals, en el marc de la construcció de la República catalana i feminista que des de la Intersindical-CSC es propugna. 

Però, quines són les exigències? Des de la Intersindical es busca l'erradicació de la bretxa salarial de gènere que a Catalunya és del 25% en el seu conjunt. De gairebé el 30% en el sector privat i del 15% en el públic i que es concentra en els sectors productius més feminitzats. També es busca la superació de la bretxa horitzontal que relega les dones a les feines menys retribuïdes i reconegudes socialment i del sostre de vidre que impedeix la promoció professional de les dones. D'aquesta manera, es pretén que els convenis i normatives que regulen els permisos, les jornades i els horaris, tant del sector privat com públic, garanteixin de manera efectiva la conciliació efectiva de la vida familiar, laboral i personal així com la corresponsabilitat en les tasques de cura i sosteniment de la vida, així com el reconeixement econòmic (i polític) del treball de cura i sostenibilitat de la vida.

Per altra banda, es volen establir una sèrie de mesures sancionadores a les empreses que no garanteixin els mínims estipulats per la Llei d’Igualtat 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes i l’eliminació de la precarietat laboral, la temporalitat i les jornades parcials que estan dissenyades especialment per a perpetuar la discriminació vers les dones i garantir el màxim guany al capital. A més a més, s'exigeix l’establiment de mesures econòmiques, polítiques i socials que tinguin com a objectiu l’erradicació de les violències masclistes arreu i en concret en l’àmbit laboral.

La derogació de les reformes laborals i de pensions perquè entre altres coses, perpetuen la vulneració de drets que pateixen les dones és una altra de les exigències que reclama la Intersindical. Així com l’aplicació efectiva de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada pel Parlament de Catalunya el 2015. En demanen l’aixecament immediat dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional i que són els que afecten de ple l’àmbit laboral que ens ateny.

I per últim, però no menys importants, exposen visibilitzar i denunciar les múltiples discriminacions i violències que pateixen les dones en l’àmbit laboral. No és possible avançar cap a un model productiu que posi en el centre la vida de les persones si no s'erradica de soca-rel la violència patriarcal en totes les esferes de la vida.