No cal esperar que es publiquin les notes de la Selectivitat 2023 per saber com han anat les proves. És possible descarregar en PDF els exàmens de les PAU 2023 per consultar les solucions i correccions oficials gairebé immediatament després de fer-les. Oferim a continuació els documents de les proves, amb tots els exercicis i preguntes, i també amb les correccions i solucions, per  poder repassar les preguntes i comprovar si les respostes donades eren correctes. Els exàmens d'accés a la universitat se celebren aquests dies, de manera que la informació s'anirà actualitzant a mesura que es vagin publicant els exàmens i les correccions en PDF.  

📆 ​Selectivitat setembre 2023 a Catalunya: horaris, dies i examens de les PAU
 

Correccions Selectivitat 2023 (PDF) - Setembre

Els exàmens de les PAU de Setembre 2023 tenen lloc aquest dimarts 5, dimecres 6 i dijous 7. A continuació hi ha la llista de tots els exàmens amb els enllaços per descarregar els documents en PDF de les proves i les correccions de cada assignatura, que s'aniran actualitzant a mesura que estiguin disponibles.

Dimarts 5 de setembre (Dia 1)

Dimecres 6 de setembre (Dia 2)

Dijous 7 de setembre (Dia 3)

Correccions Selectivitat 2023 (PDF) - Juny

Els exàmens de la Selectivitat de Juny 2023 tenen lloc al llarg de 3 dies: dimecres 7, dijous 8 i divendres 9. Tot seguit hi ha els exàmens de les assignatures seguint l'horari de les PAU 2023, i per a cadascun és possible descarregar tant l'examen íntegre com les correccions i solucions, tot en PDF.

Dimecres 7 de juny (Dia 1)

Dijous 8 de juny (Dia 2)

Divendres 9 de juny (Dia 3)