El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dilluns que el govern espanyol ha adjudicat el número 024 a la "línia d'ajuda a les persones amb risc de conducta suïcida". Dins del marc del Pla d'Acció 2021-2024 de Salut Mental, el Ministeri de Sanitat s'havia compromès a posar en marxa un servei telefònic gratuït per centralitzar els serveis d'atenció a les persones amb idees suïcides.

La línia serà gratuïta, d'abast nacional (és a dir, que serà accessible des de qualsevol punt del país) i confidencial (per tant, la persona que truqui podrà preservar el seu anonimat). El document publicat al BOE explica que realitzaran aquesta atenció telefònica "per mitjà de personal especialitzat de perfils multidisciplinaris i experts en la gestió d'aquestes situacions, sobre els diferents aspectes que puguin contribuir a prevenir o impedir les conductes susceptibles de derivar en riscos per a la vida o integritat física d'aquestes persones".

Paral·lelament, el text detalla que "el servei facilitarà a aquestes persones la informació necessària perquè puguin accedir als serveis sanitaris especialitzats més adequats a la situació personal" de cada persona.

Caràcter permanent

El servei, que dependrà de la Direcció General de Salut Pública, serà de caràcter permanent, de manera que estarà disponible les 24 hores del dia. Ara bé, el document que es publica dins del Butlletí Oficial de l'Estat explica que, en el cas que no estigués disponible contínuament, "es garantirà l'existència d'informació pública fàcilment accessible sobre la disponibilitat del servei i que, durant els períodes d'indisponibilitat, s'atenguin les trucades amb informació sobre el dia i l'hora en què el servei" tornarà a estar operatiu.

El preu de les trucades, per tant, serà gratuït. En aquest sentit, al text es menciona que "no generaran facturació d'origen per a l'usuari que truca, i seran tractades pels operadors del servei telefònic disponible al públic, a efectes de preus, com a trucades de cobrament a destinació automàtic".

D'altra banda, s'estableix que el servei estarà obert a tota la ciutadania sense necessitat de registre previ, però deixen clar que "durant les trucades, estaran prohibides activitats com la publicitat, entreteniment, comercialització, venda i ús de la trucada per a la venda futura de serveis comercials".

Ara, l'últim pas que queda és que l'òrgan encarregat de prestar aquest servei, la Direcció General de Salut Pública, designi l'operador del servei telefònic disponible al públic que tindrà la funció d'establir la terminació de les trucades, indicar la data d'inici d'aquesta línia i la ubicació geogràfica dels centres d'atenció de les trucades.

 

Imatge principal: Fotografia d'un telèfon. Pixabay.