La prestigiosa revista British Journal acaba de publicar els resultats d'una investigació que va començar a Finlàndia el 1987 que posa de manifest la necessitat de diagnosticar i tractar els trastorns mentals en la població adolescent. Segons l'estudi, realitzat per experts de la Universitat de Turku, a Finlàndia, gairebé l'11 per cent dels adolescents que van rebre un diagnòstic psiquiàtric en aquella etapa de la seva vida, van ser exclosos de l'educació i el mercat laboral durant almenys cinc anys en la seva edat adulta. Vuit punts per sobre dels adolescents que no pateixen malalties mentals. Per tant, aquest nombre va ser lleugerament inferior al tres per cent.

"Per ajudar a prevenir l'exclusió social dels adolescents, el seu tractament i rehabilitació són necessaris més recursos dels que s'utilitzen actualment, així com el desenvolupament d'un tractament i rehabilitació basats en l'evidència", assegura la psiquiatra Ida Ringbom, una de les autores de la investigació.

Els resultats són preocupants perquè destaquen el vincle entre els trastorns de salut mental i l'exclusió a llarg termini de l'educació i el mercat laboral. En l'estudi, l'exclusió a llarg termini es va definir com un període fora de l'educació o l'ocupació remunerada que dura un mínim de cinc anys. El vincle va ser particularment fort amb aquells adolescents que no havien completat la seva educació secundària superior i que havien estat diagnosticats amb un trastorn de salut mental. Gairebé la meitat d'aquests adolescents que havien experimentat psicosi i gairebé les tres quartes parts dels adolescents que havien estat diagnosticats amb un trastorn de l'espectre autista van experimentar aquesta exclusió.

Jove trist

"La rehabilitació vocacional i l'estreta col·laboració entre la psiquiatria i els serveis socials són importants per permetre que els adolescents que pateixen problemes de salut mental accedeixin al mercat laboral", asseguren els experts. "Els adolescents que no han completat la seva educació secundària superior requereixen un suport més específic perquè el seu risc de quedar exclosos socialment és particularment alt".

La investigació es va dur a terme en el Centre d'Investigació en Psiquiatria Infantil com a part del programa insígnia INVEST per a l'estudi de la desigualtat, les intervencions i l'estat de benestar. INVEST, un projecte conjunt de la Universitat de Turku i l'Institut Finlandès de Salut i Benestar i finançat per l'Acadèmia de Finlàndia que se centra a reduir la desigualtat social i reformar l'estat de benestar.

Els experts han demanat als Governs un reforç dels mètodes de detecció i tractament a aquests joves, per les conseqüències que pot tenir en la seva vida.