Per mantenir una bona salut, especialment la cardiovascular, per sobre de fer una dieta en concret cal fixar-se com a prioritat incloure al menú aliments saludables. Així ho han posat de manifest un equip d'investigadors del Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston en un estudi que s'ha publicat a la revista International Journal of Cardiology.

Els experts asseguren que la major part de la població, sobretot aquella que té que canviar els seus hàbits a causa d'una patologia, solen preocupar-se en excés sobre el tipus de dieta han de seguir per mantenir el cor sa o perquè el sistema cardiovascular estigui en perfectes condicions. Per aquesta raó, van decidir comparar els efectes de tres dietes sobre els riscos de malalties cardíaques.

Sashimi

Cada una de les tres alternatives va seguir el patró de la dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), un tipus de dieta que es va dissenyar per a les persones que patien hipertensió i que s'ha convertit en una de les més recomanades per la comunitat científica com a exemple d'alimentació saludable. Es basa a reduir el consum de sal i augmentar el de fruites, verdures, cereals integrals, lactis baixos en greixos i proteïnes sense greix.

Però les tres opcions de dieta es van enfocar en un macronutrient principal: carbohidrats, proteïnes o greixos insaturats. En la dieta rica en carbohidrats, al voltant del 58% de les quilocalories provenien de carbohidrats; la dieta rica en proteïnes va reemplaçar el 10% de les quilocalories de carbohidrats amb proteïnes; i la dieta de greixos insaturats va reemplaçar el 10% de les quilocalories de carbohidrats amb greixos insaturats, com per exemple, d'alvocats, nous i peix.

Una vegada els voluntaris van seguir els patrons alimentaris durant sis setmanes, es va examinar l'efecte de les tres dietes sobre els factors de risc cardiovascular, com la pressió arterial sistòlica, el colesterol de lipoproteïna de baixa densitat (LDL), els nivells de proteïna C reactiva –un marcador d'inflamació– i la troponina d'alta sensibilitat, que és un marcador de lesió cardíaca subclínica.

Pasta

L'edat dels participants era de mitjana 54 anys, el 45% eren dones i el 55% afroamericans. Es van mesurar els factors de risc cardiovascular al principi i al final de cada dieta i van comparar els efectes entre les dietes. L'anàlisi va revelar que les tres dietes van tenir efectes positius i ràpids en la salut del cor, ja que totes van disminuir els marcadors d'inflamació i lesió cardíaca. El curiós és que els canvis en la composició dels macronutrients no va marcar la diferència, el que vol dir que no és tan important si la dieta és alta o baixa en greixos o carbohidrats saludables, sinó que el factor més decisiu per millorar les lesions cardíaques és la qualitat dels aliments de la dieta.

Segons els experts, "una dieta saludable, independentment del perfil dels macronutrients, pot mitigar directament el dany cardíac i la inflamació", per la qual cosa la flexibilitat en la selecció d'aliments per a les persones que intenten menjar més sa, és perfectament factible.