Les dietes amb un alt índex d'aliments processats són molt nocives per a la salut. I els seus perjudicis són més ràpids i potents del que es pensava. Així queda patent en un estudi dut a terme per la Universitat d'Ohio, l'autora principal de la qual, la doctora Ruth Barrientos, destaca que "el fet que estiguem veient aquests efectes negatius tan ràpidament és una mica alarmant".

Segons les conclusions de la investigació, n'hi ha prou amb quatre setmanes d'una dieta d'aliments altament processats per produir una forta resposta inflamatòria al cervell, sobretot en el cas de les persones grans, en els que es desencadena determinats signes com la pèrdua de memòria.

Per dur a terme la investigació, que es va realitzar en rates, es van utilitzar aliments com a patates fregides, entrepans, plats congelats, pasta ràpida, pizza o carn processada. El consum de tots aquests aliments està associat amb obesitat i diabetis tipus 2, però és que a més, la investigació conclou que en la població més gran, també pot produir dèficits de memòria significatius i abruptes, la qual cosa augmenta la probabilitat de patir malalties neurodegeneratives com la malaltia d'Alzheimer.

Nuggets McDonalds

L'estudi s'ha publicat a la revista Brain, Behavior, and Immunity. Els experts analitzen com una dieta poc saludable pot desencadenar una inflamació al cervell envellit, amb un enfocament específic a les regions de l'hipocamp i l'amígdala. Aquest treball es basa en la seva investigació anterior que suggereix que una dieta alta en greixos a curt termini pot provocar pèrdua de memòria i inflamació cerebral en animals més vells, i que els nivells de DHA són més baixos en l'hipocamp i l'amígdala del cervell de la rata envellida.

L'equip d'investigació va escollir un grup de rates d'entre 3 i 24 mesos. A alguns se'ls va proporcionar un menjar equilibrat (32% de calories provinents de proteïnes, 54% de carbohidrats complexos a base de blat i 14% de greixos), a d'altres una dieta altament processada amb un 63,3% de carbohidrats refinats (midó de blat de moro, maltodextrina i sacarosa) i a d'altres la mateixa dieta processada suplementada amb Omega 3.

L'activació de gens vinculats a una poderosa proteïna proinflamatòria i altres marcadors d'inflamació es va elevar significativament en l'hipocamp i l'amígdala de les rates que van consumir la dieta processada sola en comparació amb les rates joves amb qualsevol dieta i les rates grans que van consumir suplements d'Omega 3. Les rates amb la dieta ultra processada van oblidar haver passat temps en un espai desconegut en uns quants dies, un senyal de problemes amb la memòria contextual en l'hipocamp, i no van mostrar un comportament de por anticipatori a un senyal de perill, la qual cosa va suggerir que hi havia anomalies a l'amígdala.

Els resultats també van mostrar que la suplementació amb Omega 3 de les dietes d'aliments processats consumides per les rates grans va prevenir de manera efectiva la resposta inflamatòria elevada al cervell, així com els signes conductuals de pèrdua de memòria.