Què passa quan una persona amb coronavirus tus, per exemple, en un supermercat? Científics finlandesos de fins a quatre institucions acadèmiques -la Universitat d'Aalto, l'Institut Meteorològic de Finlàndia, el Centre d'Investigació Tècnica VTT de Finlàndia i la Universitat de Helsinki- han desenvolupat un model 3D que simula aquesta situació, segons ha recollit RT en un article.

En el vídeo que es mostra a continuació com a resultat d'aquest model, la càrrega patògena roman a l'aire durant uns quants minuts i pot desplaçar-se més de tres metres.

L'estudi simula l'escenari en el qual una persona contagiada tus en un supermercat amb passadissos separats per estanteries. A més, es té en compte les condicions de ventilació.

Els resultats obtinguts per les quatre entitats acadèmiques han estat els mateixos: el núvol de partícules s'estén ràpidament des d'on es troba la persona que tus i acaba desfent-se al cap d'uns minuts.

La distància que pren aquest núvol depèn de la mida de les partícules. Els investigadors van crear el model prenent com a referent partícules de menys de 20 micròmetres, la qual cosa impedeix que aquestes caiguin a terra ràpidament. La tos seca, símptoma típic del Covid-19, té normalment una mida de partícules menor a 15 micròmetres.

"Si algú infectat amb coronavirus tus i s'allunya, deixa partícules extremadament petites en suspensió que porten el coronavirus. I aquestes partícules podrien acabar al tracte respiratori d'altres persones properes", precisa el professor assistent de la Universitat d'Aalto, Ville Vuorinen.

La propagació del virus en la societat s'ha estudiat de forma minuciosa. Els models d'aquests investigadors mostren que la limitació del moviment en "punts nodals" com botigues, restaurants i transport públic, pot "frenar o fins i tot suprimir" l'expansió de la malaltia.

D'acord amb els investigadors, aquests resultats confirmen la necessitat de mantenir la distància i evitar llocs que rebin un important flux de persones, en el context actual de propagació del coronavirus.