L'Organització Mundial de la Salut ha alertat que el xarampió està propagant-se ràpidament a tot el món, segons els últims informes preliminars d'aquest organisme. De l'1 de gener al 31 de juliol de 2019, 182 països han reportat 364.808 casos davant els 129.239 de l'any passat. L'OMS creu que el nombre real és considerablement major, ja que es calcula que es coneix 1 de cada 10 casos.

En el cas d'Espanya, l'informe assenyala que, segons les dades aportades fins a l'agost, s'han produït 361 casos sospitosos, dels quals s'han confirmat 204. Això, segons l'OMS, certifica que aquest país és lliure de la transmissió endèmica dels virus i que els casos són importats o secundaris a aquests i la transmissió s'ha interromput amb facilitat. En relació amb la rubèola, no se n'ha detectat cap cas, segons afirma el Ministeri de Sanitat.

Però en casos globals, es tracta de les xifres més altes d'incidència de la malaltia des de 2006, la qual cosa segons l'OMS "indica un augment preocupant a tot el món". A Europa els casos s'han doblat i a l'Àfrica s'han multiplicat per 10. A la regió de la Mediterrània oriental són 1,5 vegades més alts, al Pacífic occidental el triple, i a Àsia oriental i Amèrica la incidència ha disminuït un 15 per cent.

Sarampión

El problema és que quan es pateix a l'edat adulta, pot provocar greus danys per a la salut, sobretot en països on l'atenció mèdica és més deficient. El 2017, últim any del que es tenen dades completes, es van produir 110.000 morts relacionades aquesta malaltia.

Les causes del creixement

Però... per què es produeix aquest creixement? Segons l'OMS, els brots més importants s'estan produint en països on la cobertura de vacunació és baixa, tant en l'actualitat com en el passat, el que ha provocat que un nombre important de la població sigui vulnerable davant de la malaltia. Però és que fins i tot en països amb una alta taxa de vacunació, les xifres continuen creixent. Les desigualtats socials, els diferents desenvolupaments econòmics de les regions dins dels països, i fins i tot entre els grups d'edat, semblen ser en l'origen.

Vacunación

En aquests casos, l'OMS recorda que és necessari aturar els brots, enfortir els serveis de salut i augmentar la cobertura de vacunació essencial. "El xarampió es pot prevenir gairebé per complet amb dues dosis de la vacuna, segura i altament efectiva. Es necessiten altes taxes de cobertura de vacunació (95 per cent a nivell estatal i dins de les comunitats) per garantir que el xarampió no es pugui propagar", recorda.

En els adults, el xarampió pot produir complicacions greus com la pneumònia o l'encefalitis (inflamació del cervell). Per això les autoritats recorden que, fins i tot en aquesta edat, la vacunació pot ser molt eficaç.