La fe és una creença que no està basada en evidències tangibles, però ha estat un dels motors del món des de l'antiguitat, especialment la fe religiosa. Es creu que hi ha al voltant de 4.200 religions vives al món i a aquestes caldria sumar-los les que han desaparegut amb el pas dels segles.

Al voltant del 59% de la població mundial es defineix com a religiosa, i aquesta condició comporta una cosmovisió i una ètica que condiciona en bona mesura el seu estil de vida i el seu comportament.

Però, en el que té a veure amb la salut, serveix per a alguna cosa la fe? Hi ha diversos estudis que asseguren que les persones que pateixen una malaltia i tenen fe en un poder superior obtenen millors resultats en el tractament que els no creients. I això s'estén a diversos camps.

Budistes

Per exemple, l'Escola de Medicina d'Harvard, va estudiar en una investigació la relació entre la fe i la malaltia mental durant anys. Els investigadors van analitzar 159 pacients a la recerca de tractament per a la depressió major, el trastorn bipolar i altres afeccions. El progrés dels pacients va ser estudiat a través d'entrevistes estructurades amb els psiquiatres supervisors. Els participants tenien una edat mitjana de 33 anys i el 45% eren graduats universitaris. El 72% va qualificar la seva creença en un poder superior com a moderada o superior, i gairebé el 48% eren cristians, mentre que el 38% va afirmar no tenir una afiliació religiosa específica.

Després d'un any d'estudi, els investigadors van descobrir que la fe en el seu déu duplicava les possibilitats d'aquests pacients de respondre bé al tractament. És curiosa la precisió. Els resultats van indicar que durant el curs del tractament, la creença en déu, i no l'afiliació religiosa, va ser el que es va associar amb una probabilitat més gran de resposta al tractament, així com amb més reduccions en la depressió i les autolesions i més augment en el benestar psicològic. Pel que sembla, la creença en un poder superior ofereix a les persones un cert nivell d'optimisme i esperança, cosa que podria reforçar les seves respostes al tractament.

L'Institut Nacional de Salut d'Estats va presentar fa un temps un informe basat en 42 investigacions que involucrava 126.000 persones. Totes elles van ser avaluades i la conclusió va ser la mateixa: l'assistència regular a un temple de culte estava relacionada amb una vida més llarga. Les raons? Doncs, pel que sembla, igual com passava en l'anterior investigació, la fe religiosa i l'espiritualitat estan connectades amb una resistència més gran a les pressions de la vida, una orientació més positiva en l'àmbit psicològic i menys preocupacions mentals.

Rosari

Encara que també cal dir que no totes les investigacions han donat el mateix resultat. Un estudi publicat en l'American Heart Journal i dut a terme per experts de diferents universitats, va concloure que les persones que sabien que algú més estava pregant per la seva recuperació d'una cirurgia cardíaca tenien més taxes de complicacions que les persones per a qui no es resava.