Segons l'Organització Mundial de la Salut, existeixen proves empíriques i científiques que avalen els beneficis de l'acupuntura, les teràpies manuals i diverses plantes medicinals en diverses afeccions cròniques o lleus. Per exemple, l'eficàcia de l'acupuntura, tractament popular per alleujar el dolor, ha estat demostrada tant en nombrosos assajos clínics com en experiments de laboratori. Per això, el 90% dels serveis de tractament del dolor del Regne Unit i el 70% d'Alemanya inclouen l'acupuntura entre els tractaments que dispensen.

Un nou estudi torna a avalar l'eficàcia de l'ús d'aquesta tècnica mil·lenària, en aquest cas per tractar el dolor postoperatori. La investigació ha estat presentada en la reunió anual de l'Associació Americana d'Anestesiòlegs, i conclou que l'administració d'acupuntura va reduir l'ús d'opioides postoperatoris fins a la meitat. Els experts que hi han participat es mostren esperançats i creuen que aquest descobriment pot ajudar a reduir l'addicció als opiacis en el futur.

Acupuntura - Pixabay

L'eficàcia de l'acupuntura ha estat provada en assajos clínics i experiments de laboratori

L'estudi

La investigació es va centrar en un grup de veterans tractats en el Centre Mèdic John D. Dingell VA a Detroit. Alguns d'ells, havien estat sotmesos a una cirurgia per posar-se una pròtesi de maluc. Els altres, havien rebut diferents cirurgies, com la extirpació de la vesícula biliar, reparació d'hèrnies, histerectomia o cirurgia de pròstata. 21 d'ells van rebre acupuntura tradicional mentre que uns altres 21 no.

En un segon grup, 28 participants van rebre una variant d'aquesta tècnica medicinal, que es coneix com a acupuntura en el camp de batalla –que es va posar en marxa a l'Exèrcit per reduir el dolor a les missions militars i que utilitza entre una i diverses agulles que s'introdueixen en cinc punts de l'orella i cauen soles passats uns dies–, mentre que unes altres 36 persones no van rebre el tractament.

Doncs bé, segons els investigadors, els participants que van rebre acupuntura tradicional van prendre tres vegades menys opiacis després de la cirurgia que el grup que no l'havia rebut. Aquells que van rebre acupuntura en el camp de batalla van poder reduir les seves necessitats postquirúrgiques d'opiacis a la meitat dels que no. Ambdós grups tractats van mostrar menys nàusees i una millor sensació general després de la cirurgia en comparació amb el grup que no va rebre cap tractament. Segons els experts que han participat en la investigació, gairebé la meitat dels 5,7 milions de veterans que visiten el centre destinat per a ells als Estats Units experimenta algun tipus de dolor. Això ha provocat que sigui un grup molt susceptible d'addicció als opiacis. De fet, aquesta va ser la raó per la des de l'any 2000, el Departament de Defensa d'aquest país s'ha proposat com a objectiu de trobar més maneres no farmacològiques per ajudar-les a pal·liar aquestes molèsties.

Acupuntura a les cames

Pacients operats han hagut de prendre tres vegades menys opiacis gràcies a l'acupuntura

Els practicants de l'acupuntura esperen que la tècnica es popularitzi amb altres professionals mèdics, inclosos els cirurgians. Entre altres raons, perquè han demostrat que pot millorar la inflamació i augmentar el flux sanguini. Potser això serveixi perquè alguns professionals de la comunitat mèdica deixin de considerar l'acupuntura com una medicina placebo.