L'exdiputat d'Unidas Podemos Alberto Rodríguez, a qui se li va retirar l'acta després de ser condemnat pel Tribunal Suprem el 6 d'octubre, ha presentat davant de la Sala Penal de l'Alt Tribunal un incident de nul·litat d'actuacions contra la sentència en entendre que s'ha vulnerat el seu dret a la presumpció d'innocència i a un procés amb les degudes garanties.

El Tribunal Suprem va condemnar a Alberto Rodríguez el 6 d'octubre a la pena de presó d'un mes i quinze dies, que va substituir per una multa, com a autor d'un delicte d'atemptat contra agent de l'autoritat en una manifestació el 2014, i comportava l'accessòria d'inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna. Després d'una dura polèmica, la presidenta del Congrés va retirar l'acta de diputat a Rodríguez en compliment de la sentència el 22 d'octubre.

Presumpció d'innocència

La defensa d'Alberto Rodríguez, que ja va sol·licitar la suspensió de la condemna, ha presentat aquest dilluns un incident de nul·litat de les actuacions en el qual al·lega que s'ha vulnerat el seu dret fonamental a la presumpció d'innocència, el jutge imparcial, a la tutela judicial efectiva, a un procés amb les degudes garanties, a la llibertat de reunió i de manifestació, a la representació política, al principi de legalitat i al principi de proporcionalitat com a principi rector que ha d'informar el dret penal.

"Les esmentades vulneracions de drets fonamentals invocades no s'han pogut denunciar abans, ja que s'han produït en aquesta instància que, com bé sap aquesta excel·lentíssima Sala actua com primera i única instància, no cabent en aquest cas ni recurs ordinari ni extraordinari en contra de la sentència aquí impugnada", recorda la defensa en el seu escrit de 54 pàgines.

 

Únic testimoni

Així, en relació amb la vulneració de la presumpció d'innocència la defensa destaca el manifestat en un dels vots particulars contrari a la condemna on "s'estableix la necessitat que quan s'estigui en presència d'un testimoni únic, una única prova, el judici d'inferència ha d'estar motivat i fundat, no basar-se en un acte de fe o percepció subjectiva de la credibilitat o no de l'esmentat testimoni". Rodríguez va ser condemnat basant-nos en el testimoni del policia que va ser agredit.

Segons el vot particular de la sentència, "la paraula d'un sol testimoni, sense cap altra prova addicional, pot ser suficient en abstracte per assolir la convicció subjectiva". "Ara bé, l'exigència d'una fonamentació objectivament racional de la sentència fa impossible fundar una condemna sobre la base de la mera creença en la paraula del testimoni, a tall d'un acte cec de fe", afegeix. La defensa de Rodríguez, a càrrec de Gonzalo Boye, recorda que en el present cas, "la prova única, únic testimoni, no té virtualitat, per si sola, per desvirtuar la presumpció d'innocència, havent negat categòricament els fets l'acusat."

 

Imatge principal, Alberto Rodríguez durant un ple del Congrés / EP