L'ocupació autonòmica ha arribat a xifres rècords aquest 2022 a l'Estat espanyol. Els funcionaris han augmentat un 30% durant els darrers 15 anys de dificultats econòmiques. Això es tradueix en 468.100 efectius més en aquests últims anys, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa. A llocs com Extremadura, Navarra i Aragó aquest creixement suposa que un de cada 20 habitants d'aquestes comunitats sigui funcionari autonòmic. En el cas d'Extremadura, segons recull el mitjà Vozpopuli, el nombre s'eleva fins a 1 de cada 11 ciutadans, si a més de l'ocupació pública autonòmica també se sumen els treballadors d'altres administracions públiques. 

El diari citat també apunta que la pandèmia per la covid-19 ha obligat a contractar més personal sanitari, encara que també han augmentat les nòmines dels serveis generals amb l'absència de reajustaments i adequació de les plantilles a les necessitats actual. En aquest sentit, assenyala que, a pesar de la inversió pública en tecnologia i en la participació dels ciutadans a l'hora de fer processos administratius, s'han contractat més assalariats a les administracions central i local. És per això que exposen que les xifres evidencien una sobrepoblació d'efectius públics en molts departaments,

De fet, les dades de l'Enquesta de Població Activa confirmen que una de cada cinc nòmines a l'Estat espanyol ja és d'ocupació en empreses públiques. En comunitats com Extremadura, la xifra creix i arriba a gairebé un terç del conjunt d'assalariats de la regió. Pel que fa a Astúries, un 25% de la població activa és funcionària, mentre que a Cantàbria i a Andalusia arriba al 23%. El País Valencià, des del 2007, ha incrementat gairebé sis punts el nombre de nòmines públiques a la seva administració, mentre que a Navarra, Cantàbria i Múrcia aquest augment ha estat de cinc punts. Madrid, que té el 18% d'assalariats públics respecte al total estatal, i La Rioja, amb el 17%, són les úniques regions on l'ocupació pública ha baixat lleugerament en els darrers anys. 

L'ocupació pública a l'Estat espanyol

Segons la informació del Registre Central de Personal de les administracions recollida per Vozpopuli, actualment hi ha 1,7 milions d'empleats autonòmics públics a l'Estat espanyol. Una xifra en la qual no es comptabilitzen feines de les empreses públiques adscrites o els càrrecs polítics. A principis del 2022, Catalunya superava els 217.000 funcionaris, mentre que Andalusia se situava al capdavant amb gairebé 300.000 nòmines públiques. Pel que fa a Madrid, arribava a les 202.000 i el País Valencià a les 162.000 nòmines. El territori amb menys funcionaris a l'Administració és Cantàbria, que només té 24.000 treballadors públics regionals. 

Els càlculs realitzats per Vozpopuli certifiquen que hi ha un funcionari autonòmic per cada 20 habitants a Extremadura i a Navarra, mentre que a Aragó un per cada 23 ciutadans. Catalunya se situa lluny d'aquestes dades: només hi ha un funcionari per cada 35 habitants. Tanmateix, si als empleats autonòmics se'ls suma el nombre de funcionaris contractats a cada regió per altres administracions públiques, les xifres encara s'eleven més. Tenint en compte això, a Extremadura hi ha un empleat públic per cada 11 habitants, mentre que a l'Aragó un de cada 13 ciutadans és funcionari.