"Em deixa perplex que als debats polítics no es presti atenció preferent als sistemes de recerca i coneixement", afirma el rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia. En una entrevista a l'ACN, reclama al futur govern "confiança" en el sistema d'universitats i recerca i que es tradueix en més inversió i equitat en el repartiment dels recursos. Afegeix que l'augment pressupostari hauria de permetre situar-se, com a mínim, en la mitjana europea del PIB per compensar el "declivi" patit des del 2008. D'altra banda, ha assegurat que un percentatge alt d'assignatures s'han pogut avaluar finalment de forma telemàtica, evitant els exàmens presencials, i que la UB treballa per si cal repetir aquesta fórmula en el segon semestre.

Guàrdia considera que l'actual model de finançament del sistema universitari de recerca és antic i "no s'ajusta a la realitat del país", amb uns indicadors desactualitzats. Per això, aquesta és una de les peticions que fa al futur govern.

En primer lloc però insisteix que calen més recursos. Assegura que la inversió en el sistema universitari de recerca és essencial i que aquesta és la "clau" per superar la situació actual. "No hi ha cap manera diferent de sortir d'aquesta situació que amb inversió en innovació, recerca, coneixement i en el sistema universitari de recerca", manifesta.

Joan Guàrdia rector UB

El nou rector de la UB, Joan Guàrdia, (a l'esquerra), el dia de la pressa de possessió, acompanyat del rector sortint, Joan Elias / ACN

Afegeix que aquesta inversió ha de ser "sòlida i no precària". "No val reservem mig milió d'euros, a sobre de la taula, fets", reivindica. A més, demana equitat en la distribució dels recursos i lamenta que els darrers anys la UB ha estat "especialment castigada" en aquest aspecte.

Adaptar-se a la pandèmia

Guàrdia va prendre possessió del càrrec de rector el 12 de gener, en plena tercera onada de la pandèmia. Llavors un dels principals temes que va haver d'afrontar van ser les queixes dels estudiants per haver de fer els exàmens de manera presencial. En arribar al càrrec es va decidir "flexibilitzar" l'avaluació del primer semestre i permetre els exàmens no presencials. El resultat són "percentatges elevadíssims" en algunes facultats d'avaluació no presencial.

En aquest sentit, defensa que s'havien d'anteposar els criteris sanitaris i que l'objectiu era "no contribuir de cap manera a la percepció d'inseguretat o de risc". Ara, ja es treballa per tal d'estar preparats si és necessari que els exàmens del segon semestre també siguin majoritàriament virtuals. "El que no volem és no tenir preparats tots els escenaris, perquè no volem improvisar", explica.

També en l'àmbit de la pandèmia, valora molt positivament que els alumnes de primer curs puguin recuperar la docència teòrica presencial. En el cas de la UB, com la majoria d'universitats, ha optat per fixar el proper dilluns com a dia d'inici d'aquestes classes presencials per tal de permetre l'organització i informació a totes les parts implicades.

Guàrdia assegura que tant alumnes com professors tenen moltes ganes de recuperar la presencialitat però apunta que és incapaç de preveure quan podrà passar això. "Confiem que sigui al més aviat possible", diu. En tot cas, garanteix que la UB treballa tots els escenaris possibles per tal de dur-los a la pràctica quan es pugui.

El nou rector reconeix que els efectes de la pandèmia a escala social són "indubtables" però creu que també s'han de reflectir en l'àmbit universitari. "No deixa de ser un punt de partida a partir del qual moltes coses a nivell acadèmic i científic han de canviar", afirma. Guàrdia afegeix que el sistema universitari i de recerca post-pandèmia "no pot ser igual".

En aquest sentit, s'ha preguntat qui discuteix després de gairebé un any de pandèmia per la covid que és necessària una major tecnologització, així com una major inversió en recerca bàsica, entre d'altres. "Esperem que el dia després de les eleccions i quan Catalunya tingui govern tot el que hem estat aprenent es tradueixi en fets", ha afirmat.

Nous canals de comunicació amb els alumnes

El rector apunta però que la pandèmia també ha portat coses positives, com "obrir la finestra" a noves formes de comunicació amb l'alumnat. Guàrdia puntualitza que no hi ha un sol tipus d'alumne i que l'objectiu de la UB ha de ser "arribar més a prop" de la seva realitat. Per això, creu que les noves possibilitats de comunicació que ha normalitzat la pandèmia són una via a explorar.

D'altra banda, afirma que es consulta amb el Consell de l'Alumnat qualsevol decisió estratègica per escoltar la seva opinió. Tot i això, creu que s'ha d'aconseguir que aquest consell sigui més conegut entre els propis estudiants.

Protocol sobre el català a les aules

Sobre les queixes per les classes que no es fan en català, el rector afirma que han encarregat un protocol sobre com actuar en aquests casos. En línies generals, afirma que el català és la llengua oficial de la UB i que això "s'ha de fer compatible" amb un entorn multilingüe. "Som universitat catalana i el català és la nostra llengua oficial", resumeix.

Per últim, apunta que el gran repte del seu mandat és "portar la universitat des d'un model de finals del segle XX al segle XXI", on assegura que la gent jove ha de tenir un paper molt important.