El 2023 serà recordat com un any electoral, atapeït de comicis a nivell municipal, autonòmic i, per sorpresa, eleccions generals anticipades. La data de les eleccions generals 2023 és el 23 de juliol, en ple estiu, fet que provoca que molta gent ja anticipi que no estarà a la seva localitat el dia de les eleccions. La solució per poder votar anticipadament és el vot per correu. Si no ets al teu domicili habitual en aquesta data, pots sol·licitar el vot per correu fins al 13 de juliol. El termini per dipositar el sobre amb el vot a les oficines de Correus finalitzarà el 20 de juliol.
 

✈️ Què passa si estic de vacances i em toca ser membre d'una mesa electoral en les eleccions generals el 2023?
 

🗳️ Com em puc excusar d'una mesa electoral en les eleccions generals el 2023 si tinc un viatge?
 

Els terminis del vot per correu

El vot per correu es pot sol·licitar fins al dia 13 de juliol a qualsevol oficina de Correus o de forma telemàtica al web de Correus, sense necessitat d'anar presencialment a una oficina. Per a això hauràs d'autentificar la teva identitat amb el DNI electrònic o un certificat digital vàlid.

Com es vota per correu?

L'interessat haurà de recollir l'imprès de sol·licitud a les oficines de Correus o presentar via web la sol·licitud de vot per correu amb el DNI electrònic o un certificat digital vàlid. A l'imprès s'ha d'indicar l'adreça postal a la qual vols que s'enviï la documentació electoral. L'Oficina del Cens Electoral enviarà la documentació necessària per votar l'adreça indicada a partir del 3 de juliol.

Una vegada s'hagi rebut la documentació, es tria la papereta de votació i s'introdueix al sobre de votació. S'introdueix el sobre de votació i el certificat d'inscripció en el cens dins del sobre en el qual està escrita l'adreça de la mesa electoral. No s'ha d'incloure cap document acreditatiu de la identitat del votant dins del sobre de votació. A continuació s'ha de portar aquest sobre a una oficina de Correus. Si per algun motiu no s'hi pot anar personalment a lliurar la documentació, s'haurà d'atorgar una autorització perquè la dipositi una altra persona, acompanyada d'una fotocòpia del teu DNI o document anàleg i firmada per l'interessat.