La Junta Electoral Central (JEC) amplia un dia el termini per poder votar per correu a les eleccions generals del 23-J, fins el 20 de juliol. Els horaris en els quals es podrà fer són els mateixos, els habituals d'obertura de les oficines de Correus, i serà imprescindible presentar el DNI, per evitar intents de frau com els que es van donar a les municipals del 28-M. La Junta Electoral ha demanat a Correus que extremi la diligència, “per assegurar que els sobres amb el vot puguin lliurar-se el dia de la votació en les respectives meses electorals, dins dels terminis legalment establerts”.

Com sol·licitar el vot per correu?

Per sol·licitar el vot per correu a les eleccions generals 2023, és possible fer-ho en qualsevol oficina de Correus o a través de la pàgina web de l'organisme postal. Un cop sol·licitat el vot per correu, s'exclou automàticament l'opció de votar de forma presencial. Inclús si la persona que va sol·licitar el vot per correu no arriba a utilitzar-lo, la sol·licitud per si sola ja impedeix votar en persona. Un cop s'hagi fet la sol·licitud del vot per correu a l'oficina de Correus, aquesta serà enviada a l'Oficina del Cens Electoral, on es comprovarà si el sol·licitant està inclòs en el cens electoral. Després d'aquest procés, s'enviarà per correu certificat a l'interessat un sobre amb diferents elements:

  • Una certificació d'inscripció al cens electoral.
  • Una papereta de cada candidatura.
  • Un sobre de votació.
  • Un sobre de retorn amb l'adreça de la mesa electoral corresponent.
  • Un full explicatiu.

Un cop s'hagi rebut tota aquesta documentació, s'haurà d'escollir la papereta de la formació política desitjada i col·locar-la en el sobre de votació. En cas de voler emetre un vot en blanc, no caldrà incloure la papereta. Aquest sobre ha d'anar acompanyat de la certificació d'inscripció al cens electoral. L'últim pas serà portar el sobre a una oficina de Correus i enviar-lo per correu certificat gratuïtament fins quatre dies abans de la jornada electoral.

DNI obligatori

Arran dels intents de frau i compra de vots per correu a les municipals del 28-M, per les generals d'aquest 23-J el DNI serà obligatori per votar per correu, segons la resolució de la Junta Electoral Central (JEC) aprovada aquest dijous. És a dir, que tots els electors que votin per correu s'hauran d'identificar amb el DNI o amb un document anàleg en el moment d'enviar la papereta i dipositar el vot. Si no es pogués assistir personalment a entregar la documentació, s'haurà d'atorgar una autorització perquè l'entregui una altra persona. Aquesta autorització haurà d'estar signada per l'elector i acompanyar-se de fotocòpia del seu DNI o document anàleg. Per altra banda, un viatge serà excusa vàlida per evitar anar a la mesa electoral.