La convocatòria per sorpresa de les eleccions generals per al 23 de juliol anunciada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest dilluns està generant molts dubtes. Les eleccions generals se celebraran per primer cop en el mes de juliol, quan més d'un 40% dels espanyols ja té planejades les vacances i els viatges d'estiu, segons un estudi del cercador Jetcost. L'avanç dels comicis a Espanya està generant molts interrogants sobre les opcions que tenim si ens toca formar part d'una mesa electoral i estem de vacances i teníem un viatge contractat. Si et toca ser membre de la mesa electoral, has de saber que hi ha una sèrie de supòsits que et permetran evitar la cita, tot i que no val qualsevol excusa. Tanmateix, existeix la possibilitat d'al·legar que les vacances són un esdeveniment d'especial rellevància familiar, tot i que, qui té l'última paraula serà la Junta Electoral de Zona. 

Així doncs, la gran pregunta és: que passa si estic de vacances per les eleccions generals 2023? Et contestem a totes les preguntes. 

🗳️ Com sol·licitar el vot per correu per a les eleccions generals 2023? Terminis i documentació
 

⚠️ Quina és la multa per no presentar-se a la mesa electoral?
 

Què passa si tinc un viatge?

Tenir un viatge no és un dels motius que a priori s'accepti entre els supòsits per no formar part d'una taula en les eleccions. Tanmateix, tenir un viatge o tenir programada una estança fora del lloc on estem empadronats per vacances es podria incorporar dins de les excuses per "motius familiars", en concret, com un "esdeveniment familiar d'especial rellevància". Així doncs, en aquesta ocasió la Junta Electoral Central a determinar que “si la jornada electoral coincideix amb un desplaçament o estada de caràcter vacacional, que hagi estat contractat abans de la data de convocatòria de les eleccions, és a dir, abans del 29 de maig, la cancel·lació del qual ocasioni un perjudici econòmic o un trastorn greu al sol·licitant, pot ser considerat com a excusa”.

En aquest cas, aquells que els hi toqui formar part de la mesa electoral i es vulguin deslliurar per aquestes raons, hauran de presentar a la Junta Electoral de Zona una fotocòpia del bitllet d'avió o de la reserva de l'hotel. Segons el que recull una instrucció de la Junta Electoral Central que aborda els impediments i excuses justificades per ocupar els llocs de president o vocal de les meses electorals "l'interessat no només haurà d'acreditar documentalment la previsió de celebració de l'esdeveniment, sinó també el caràcter inajornable del mateix o els perjudicis econòmics en cas de suspensió". 

Fins quan es pot reclamar?

Si t'ha tocat formar part de la mesa electoral i no hi pots anar, tens set dies des del moment que es rep la carta que t'ho notifica per al·legar els teus motius davant la Junta Electoral de Zona, que en tindrà cinc per resoldre la petició, sense possibilitat de recurs. 

Les al·legacions s'han de presentar a la Junta Electoral de la zona que et correspon. En la pàgina web de la Junta Electoral central hi ha un directori amb telèfons i correus per trobar la que et toca. A més, a la carta certificada on es notifica la designació com a membre de la mesa electoral, sigui de president, vocal o suplent, també hi apareix. En les darreres eleccions aquest tràmit també es va poder fer a través d'una aplicació informàtica de la Junta Electoral Central, anomenada 'Excusas'.

📆 Quan són les Eleccions Generals 2023 a Espanya? Dates clau i candidats
 

Si demano el vot per correu, evito ser membre de la mesa?

No. La resposta és fàcil, el fet de sol·licitar el vot per correu no t'eximeix d'estar al sorteig de formar part de la mesa electoral per a les eleccions. Es pressuposa que si demanes el vot per correu és perquè no estaràs al teu domicili habitual, els motius també s'haurien d'explicar en les al·legacions a la junta electoral de zona.

Quan podré saber si soc membre d'una mesa?

El sorteig per conèixer el nom dels ciutadans que integraran les meses electorals es realitzen entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria d'eleccions. En aquest cas, el sorteig s'haurà de realitzar entre el 23 i el 27 de juny, i tres dies més tard—l'1 de juliol— és la data límit per notificar-ho als escollits. 

Quina és la multa per no presentar-se a la mesa electoral?

La llei contempla sancions per a aquells que no es presentin, tan econòmiques com fins a penes de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos. El ventall de les sancions depèn del jutge, qui ha de considerar d'acord amb la gravetat dels fets, quina mena de multa imposarà. Tanmateix, de base, el Codi Penal informa que "la quota diària tindrà un mínim de dos i un màxim de 400 euros".