Tal dia com avui de l’any 1951, fa 73 anys, cinc vaixells de la VI Flota dels Estats Units (que operava a la Mediterrània) atracaven al port de Barcelona. Era el primer cop des de la II Guerra Mundial (1939-1945) que un vaixell militar nord-americà fondejava en un port de l’Espanya del règim franquista. Aquella maniobra es va efectuar en el context de la negociació entre els governs de Franco i d’Eisenhower que culminarien amb els Tractats de Madrid (1953). Aquella maniobra va representar, també, el principi de la fi de l’aïllament internacional del règim de Franco, sancionat per la seva col·laboració amb els règims nazi alemany de Hitler i feixista italià de Mussolini.

La presència de mariners nord-americans als carrers de Barcelona va representar un revulsiu social i econòmic formidable per a una ciutat que, des de l’ocupació franquista (1939), estava immersa en un paisatge dominat per les tres “emes” (misèria, malalties i mort). S’estima que durant aquella primera maniobra, l’impacte econòmic va ser d’un milió de pessetes diàries (el salari mensual d’un treballador qualificat rondava les cinc-centes pessetes). Segons la premsa de l’època, els principals escenaris d’aquella “revolució” van ser els carrers dels barris Gòtic i del Raval, especialment la plaça Reial i el carrer Escudellers.

Les successives visites de la VI Flota a la ciutat, van dinamitzar el sector turístic. Alguns restaurants de la ciutat van adaptar la seva carta als gustos gastronòmics nord-americans. Per exemple, el restaurant Amaya —de la Rambla— es va especialitzar en “fish and chips” (peix i patates fregides) i en “steak and eggs” (bistec i ous fregits). El carrer Escudellers (que, amb el decurs del temps, seria popularment anomenat Escudellers International Street) concentraria una part important d’aquest moviment. Allà hi apareixeria el restaurant Panma’s; i, molt a prop, al carrer de l’Arc del Teatre, el Kentucky, que es faria famós per les seves ales de pollastre.

Alguns investigadors que han estudiat a bastament aquest fenomen social i econòmic, com el periodista Ricard Fernández i Valentí, especialista en història contemporània local i autor de diversos treballs sobre Barcelona i dels seus barris durant el segle XX; afirmen que aquell esdeveniment va ser l’inici d’un procés d’obertura i modernització de la ciutat i del país. I afirma, també, que alguns hàbits de consum, com el de la Coca-Cola, o algunes modes musicals, com la del rock-and-roll; van arribar i van arrelar a Barcelona i a Catalunya a través de la presència dels mariners de la VI Flota dels Estats Units.