Un mes per reclamar l'IRPF de les baixes de maternitat i paternitat. Els pares i mares que els van retentir l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) en les prestacions dels permisos de maternitat i paternitat per fills nascuts el 2014 i 2015 podran reclamar la devolució d’aquestes retencions amb els interessos de demora a partir d’aquesta mateixa tarda i durant tot el desembre, segons María Jesús Montero, ministra d’Hisenda.

Montero ha explicat que per als anys 2016 i del 2017 les peticions es faran al gener. Els beneficiaris podran començar a rebre les quantitats reclamades de manera immediata i per ordre de lliurament de les peticions. L’objectiu és que al proper l’abril s’hagin pagat totes les reclamacions d’1,086 milions de persones que entre el 2014 i el 2017 van tenir un fill.

El mes d'octubre passat, el Tribunal Suprem va declarar exemptes del pagament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) a les prestacions per maternitat percebudes de la Seguretat Social, el que beneficia tant els qui les cobrin a partir d'ara com els qui les van rebre en els últims quatre anys, que és el període no prescrit.

Montero ja va xifrar entre 1.100 i 1.200 milions d'euros l'impacte de les devolucions, si bé en aquell moment només es referia a les de maternitat. Ara, la ministra amplia l'exempció d'IRPF als permisos de paternitat, amb les consegüents devolucions, que per als exercicis 2014 a 2017 beneficiarà a 938.584 pares, d'acord a les dades de la Seguretat Social. Només en els nou primers mesos de l'any, la Seguretat Social va abonar 190.053 prestacions de paternitat, per un import total de 308,6 milions d'euros.

La prestació per paternitat, igual com les de maternitat, és equivalent a la totalitat del salari, s'abona directament per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Aquest permís és independent del de maternitat i compatible amb el gaudi compartit quan és cedit per la mare. El permís de paternitat era de quinze dies fins a inicis d'aquest any, quan es va ampliar a quatre setmanes per després passar, a partir de juliol, a cinc.