El preu de l'habitatge de lloguer assoleix cotes a Catalunya, especialment a Barcelona, que mai no s'havien vist. La pujada exponencial en els darrers anys —ni tan sols equiparable als índexs previs a la crisi econòmica— està fent efecte en un mercat cada vegada més inaccessible: mentre les famílies no veuen un augment considerable de les seves rendes, els preus no deixen de pujar. Això ha produït una caiguda de la demanda del lloguer en el darrer any.

Entre 2017 i 2018, segons l'informe anual de Fotocasa sobre el mercat immobiliari, aquest augment generalitzat a Barcelona ciutat i en el conjunt de Catalunya ha fet efecte al mercat del lloguer, que comença a ser percebut com menys rendible que la compra. El percentatge de persones que han llogat cauen d'un 15% a un 14%, amb un descens especialment acusat entre els que van llogar com a arrendataris: van passar d'un 7% a un 4% de 2017 a 2018. Mentrestant, el mercat de compravenda es manté en unes xifres semblants.

En el conjunt de l'Estat, la caiguda del mercat del lloguer ha estat de tres punts: s'ha passat d'un 17% de població que llogava a un 14%, especialment per l'enfonsament a la Comunitat de Madrid.

Habitatge lloguers Barcelona Edificis - Sergi Alcàzar

Fotografia: Sergi Alcàzar

Preus disparats

A la capital catalana, els preus han pujat fins a pràcticament assolir els 900 euros, en una pujada constant des de 2013, quan les xifres van tocar fons amb 681 euros de mitjana a Barcelona a causa de la greu crisi en la qual es trobava el mercat immobiliari en aquell moment.

Aquest no és només un fenomen barceloní si no que és afectant tota l'Àrea Metropolitana de Barcelona i té abast al conjunt de Catalunya. En el Principat, ha pujat de mitjana uns 110 euros els preus mitjans en només cinc anys. Així mateix, ciutats metropolitanes com Badalona, Cornellà de Llobregat, Sabadell o Terrassa experimenten un fenomen semblant —encara que a una altra escala— que Barcelona.

Val la pena llogar?

Els catalans estan perdent interès en el lloguer amb la millora de la situació econòmica. Per a sis de cada deu catalans (61%) és millor comprar que l'opció del lloguer, segons assenyalen les dades de Fotocasa. En termes molt similars es mouen els ciutadans de la Comunitat de Madrid, on els preus també disparat a cotes molt elevades.

L'opció de compra creix a tot el país i ho fa també en totes les edat. De fet, fins i tot entre els més joves aquesta opció guanya pes.

Joves desplaçats

Els joves són, per les seves rendes més baixes, els més desplaçats de l'opció del lloguer. Els que es troben entre els 18 i els 24 anys, els tradicionals dels pisos d'estudiants, són els que experimenten una caiguda més gran: només un 15% aposta ara per llogar davant el 29% de l'any anterior. Una dinàmica semblant passa amb els joves de 25 a 34 anys, entre els que també decau nou punts, d'un 28% a un 19%. És la reacció lògica davant uns preus que pugen sense que es percebi una millora del nivell adquisitiu. El lloguer sembla ja un luxe i comprar ja no està tan mal vist.