Les hipoteques s'havien convertit en un maldecap important per molts habitants de l'Estat, i després de llargues jornades de negociació, el govern espanyol, concretament el ministeri d'Economia, i la banca han arribat a un acord que ajudarà a fins a un milió de persones que estan hipotecades, especialment a les famílies més vulnerables i també a les classes mitjanes. Aquest acord suposarà un alleugeriment per a la càrrega de més d'un milió de famílies, que es troben en una situació complicada després de la pujada de l'Euríbor i amb la intenció de preservar la seva estabilitat financera, tal com ha informat en les últimes hores el ministeri dirigit per la vicepresidenta Nadia Calviño. Aquest mateix dimarts, el paquet de mesures serà aprovat pel Consell de Ministres, i aquest inclou també una ampliació de la cobertura estipulada al Codi de Bones Pràctiques per a deutors hipotecaris vulnerables aprovat el 2012 -de 25.200 euros- als 29.400 esmentats. Altres mesures que s'estableixen són períodes de carència, congelacions de quotes i allargament de terminis. Alhora s'eliminaran durant el 2023 les comissions per amortització anticipada i per la conversió de l'hipoteca variable a una de fixa. L'objectiu és que totes les mesures estiguin vigents a partir de l'1 de gener. 

D'aquesta manera, l'objectiu del ministeri d'Economia és que les famílies puguin reduir la seva càrrega hipotecària de manera efectiva i tenir més certeses sobre el seu nivell de despesa a mitjà i llarg termini, amb la possibilitat d'escollir la mesura que més s'ajusti a la seva situació i a les seves necessitats. Per exemple, en el cas de les llars amb una renda inferior als 25.000 euros a l'any i que dediquen més del 50% de la seva renda mensual al pagament de les hipoteques, però que no compleixin el criteri actual d'un increment del 50% del esforç hipotecari, a partir d'ara es podran acollir al Codi de Bones Pràctiques amb una carència de 2 anys, un tipus d'interès menor durant la carència i un allargament dels terminis de fins a set anys. 

Acord amb les patronals i el Banc d'Espanya 

Aquestes mesures es completen amb l'eliminació durant el 2023 de les comissions per amortització anticipada i per conversió del crèdit de tipus variable a fix, entre altres millores. El govern de Pedro Sánchez espera que aquest paquet de mesures, segons els seus càlculs, pugui alleugerir la càrrega hipotecària a més d'1 milió de llars vulnerables o en risc de vulnerabilitat per l'increment de l'euríbor, dels 3,7 crèdit referenciats a aquest índex que es calcula que hi ha a Espanya. L'acord, tot i que a última hora de la nit encara faltaven per tancar els últims detalls, s'ha arribat després que l'Executiu hagi negociat amb les patronals bancàries -AEB, CECA i UNACC- i el Banc d'Espanya. Tenint en compte que avui hi ha 3,7 milions d'hipoteques referenciades a l'euríbor arreu de l'estat, des del ministeri han destacat que "gràcies a aquesta mesura de protecció de rendes i a la baixada de l'stock de crèdit, les llars tenen a partir d'ara una posició financera més sanejada, amb més estalvi i més endeutament que en el passat". Anant més enllà, han afegit que "tres de cada quatre hipoteques es concedeixen a tipus fix, el termini mitjà residual ha baixat fins als 10 anys el 2021 i el percentatge de llars que dedica més d'un 40% de la seva renda disponible al pagament de la hipoteca ha baixat substancialment en els últims anys".