Com ja hem dit en aquesta sèrie d’articles, les hipoteques i l’euríbor sovint van de bracet. De fet, una va darrere de l’altra, perquè en funció del que fa l’euríbor es mouen les hipoteques. De fet, tothom té al cap què és una hipoteca, però saber que és l’euríbor pot ser bastant més complicat. En aquest punt, Joan Carles Amaro, professor d’economia, comptabilitat i finances d’Esade, i Antoni Bisquert, vicepresident de la comissió d’economia financera del Col·legi d’Economistes de Catalunya, comenten a ElNacional.cat que l’Euríbor és, per dir-ho fàcilment, és el cost amb el qual els bancs es deixen els diners a curt termini. De fet, cal apuntar que Euríbor és l’acrònim de Tipus Europeu d’Oferta Interbancària i va entrar en vigor l’1 de gener de 1999.

És precisament per aquest fet que els bancs traspassen aquest cost dels diners als préstecs que ells donen als clients. És a dir, que l’euríbor és el tipus d’interès de referència de les hipoteques però també ho és dels préstecs interbancaris. Ara bé, Bisquert apunta que normalment els préstecs interbancaris són a molt curt termini i considera que potser només la millor referència per a un préstec hipotecari, ja que en aquest cas estem davant d’un producte financer a molt llarg termini, tot el contrari del que originalment marca l’euríbor.

Ara bé, tot i aquesta puntualització, cal recordar que l'euríbor és el tipus bàsic de referència per al mercat hipotecari i també de tots aquells productes financers a futur. De fet, l'euríbor a un any és el tipus oficial de referència més utilitzat per a préstecs hipotecaris a Espanya des de l'1 de gener de 2000. És per això que en les hipoteques a tipus variable la quota que pagues cada any depèn de l’euríbor en part. Concretament, el que pagues depèn de la part negociada amb el banc, coneguda com a diferencial i de l’evolució de l’euríbor a un any.

Qui i com es calcula l'euríbor?

A més de tot això, hi ha una altra cosa més sobre l’euríbor, que és saber qui i com es calcula aquest tipus d’interès. En aquest cas qui ho calcula és ni més ni menys que l’agència Reuters i ho fa a través de la mitjana dels preus d'oferta de préstecs dels principals d’Europa. La xifra es publica cada dia cap a les 11 del matí aproximadament i es calcula en funció de 5 variables temporals, 1 setmana, 1 mes, 3 mesos, 6 mesos i 12 mesos. Per fixar la xifra final, el que fa Reuters, és eliminar tant el 15% més alt com el més baix i amb el 70% de les dades obtingudes calcula la mitjana diària d'un panell de les entitats de crèdit més actives en el mercat interbancari.