El nombre d'empreses que han acudit a les oficines de l'agència per a la competitivitat de l'empresa, ACCIÓ, per internacionalitzar-se el 2020 ha crescut un 12,5% respecte al 2019, amb un total de 1.100, segons dades de la Conselleria d'Empresa i Coneixement.

En total, aquestes companyies han fet 1.980 projectes arreu del món a través de les oficines d'ACCIÓ a l'exterior, Això suposa un augment del 7,5% que l'any anterior. En un any marcat per la pandèmia, ACCIÓ ha ajudat les empreses a fer front a una major complexitat en els processos de sortida a l'exterior, tràmits duaners i noves normatives i requisits per entregar mercaderies. Durant el 2020 tampoc s'han pogut fer fires internacionals presencials o viatges de negocis i han calgut noves eines per internacionalitzar.

Les oficines que han treballat amb més projectes han estat les de París i Londres, especialment pel Brexit, seguides de les d'Alemanya i Miami. D'altra banda, ha crescut molt l'activitat a les oficines de Tel Aviv, Lima i Mèxic.

Alimentació i productes gurmet, els sectors que més creixen

Els sectors principals han estat alimentació i productes gurmet (9,5% del total), TIC i transformació digital (8,8%) i química i plàstics (7,6%).

ACCIÓ, principalment, ha treballat per detectar oportunitats concretes a cada país en funció de l'empresa, buscant els socis comercials més idonis per fer-hi negoci i mirant les vies més viables per entrar a cada mercat. També destaca la feina per buscar nous socis i proveïdors estrangers en matèria tecnològica per fer projectes d'R+D i innovació.

L'agència també ha ajudat a posar en contacte empreses estrangeres que necessiten proveïdors catalans amb productes o serveis concrets de Catalunya.

La pandèmia i el Brexit dificulten les exportacions

La pandèmia i el Brexit han dificultat les exportacions, i han crescut les consultes a l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització d'ACCIÓ. En concret, el 2020 s’han atès 1.760 consultes d’empreses catalanes, un 12,2% més que l’any anterior.

Són empreses que han necessitat suport per obtenir un certificat determinat, conèixer la documentació i registres necessaris per exportar un producte o han requerit assistència en destí per solucionar problemes logístics i duaners, per exemple.