Catalunya és el motor de les exportacions arreu de l'Estat. Així ho confirmen les dades publicades pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme publicades aquest dijous. Concretament, si agafem les dades del gener al novembre del 2021 Catalunya va exportar productes per valor de 73.844 milions d'euros que representen un 25,6% de les del total de l'Estat i un augment del 22% amb relació a les del 2020. Si ens fixem només en el mes de novembre passat, les exportacions catalanes van sumar 7.596,5 milions d'euros un augment del 15,4% respecte al 2020 i del 21,7 respecte a les últimes dades prèvies a la pandèmia de la covid. De fet, aquestes dades fan pensar que Catalunya va tancar el 2021 amb un nou rècord anual d'exportacions, tal com ja va vaticinar el conseller Roger Torrent fa uns mesos. Com ja hem dit, les exportacions catalanes van representar més del 25% de les de total de l'Estat fins al novembre, que en conjunt van sumar un total de 288.990,9 milions d'euros que suposa un augment del 21,2% respecte a les dades de l'any passat. 

Si ens fixem en les dades del novembre de les quatre demarcacions catalanes, Barcelona segueix liderant 5.823,8 milions i un increment del 14,6% en comparació el novembre del 2020 i que representen un 19,2% del total de l'Estat. Per darrere hi trobem a Tarragona 970,6 milions, un 25,7% més que l'any passat. En tercer lloc, trobem a Girona que va exportar productes per valor de 559,6 milions d'euros, ​un 3,2% més que el mateix mes del 2020, i per últim hi ha Lleida amb una suma tota de 242,5 milions en total, que suposa un espectacular augment del 31,5%, respecte a l'any passat.

A falta de conèixer encara les dades d'exportacions del desembre on podrem veure les de tot l'any 2021, els 73.844,3 milions d'euros registrats per Catalunya fins al novembre s'acosten als 78.000 milions d'euros previstos per al Govern al tancament de l'any, però vista l'evolució segurament se superaran i això farà que el país torni a marcar un nou rècord en exportacions, tal com ja va vaticinar el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, fa uns mesos. Segons les prediccions de finals d'any, les exportacions del 2021 se situaran un 6% per sobre les xifres del 2019 i recuperar i superar així els nivells anteriors a la pandèmia.

Les dades publicades pel Ministeri no només mostren la bona evolució de les exportacions de Catalunya fins al novembre, sinó que també ofereixen les dades d'importacions. En aquest cas, Catalunya va importar productes per valor de 82.239,5 milions del gener al novembre, un 18,8% més que l'any passat i que representen un 26,5% del total. Aquestes dades deixen una balança negativa de 8.395,3 milions entre les importacions i les exportacions fins al novembre. Només en el mes de novembre, aquest dèficit va fregar els 1.300 milions amb una suma total de 1.289,3 milions. 

Al conjunt de l'Estat, succeeix exactament el mateix, i és que va registrar unes importacions per valor de 288.990,9 milions en exportacions, però aquesta xifra va ser superada per unes importacions de 309.826,9 milions fins al novembre, deixar un dèficit de 20.836 milions. Si ens fixem en el novembre, la situació és molt semblant, ja que es van important productes per valor de 34.515,9 milions d'euros i unes exportacions per 30.308,8 milions d'euros, de manera que el saldo comercial es va situar en els -4.207 milions d'euros.