Tot eren cants de sirena quan el passat 5 d'octubre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar que es destinaria una partida de 200 milions d'euros a ajudar els joves amb el lloguer. Passats els mesos, veiem com la mesura serà més estètica que no pas efectiva. De fet, segons ha anat desgranant en els últims mesos l'executiu espanyol, aquesta ajuda arribarà només a 70.000 joves d'entre 18 i 35 anys de tot l'Estat, una xifra ínfima tenint en compte que només a Barcelona ciutat hi ha 362.334 ciutadans en aquesta franja d'edat. 

Posant les xifres sobre la taula, veiem com a priori, els joves d'entre 18 i 35 anys que ho desitgin rebran 250 euros al mes per pagar una part del lloguer. Ara bé, en aquestes ajudes sempre hi ha alguna conjunció adversativa, no podran acollir-se a les ajudes els joves a l'atur ni aquells que cobrin més de 24.318 euros l'any. Si aquesta no fos ja prou barrera d'entrada, aquells joves que tinguin un lloguer superior als 600 euros mensuals, ampliable a 900 euros, és a dir, la immensa majoria, tampoc podran obtenir l'ajuda, el que deixa, segons els càlculs de la Moncloa, només a 70.000 joves capaços de poder accedir a l'ajuda. 

El requisit més restrictiu de tots, sense dubte és el preu màxim de lloguer de 600 euros al mes. Si la Generalitat no decideix augmentar aquest sostre, que podria arribar fins als 900 euros, només els habitants de Lleida i Tarragona podrien accedir majoritàriament a l'ajuda, ja que és les úniques grans ciutats catalanes on, de mitjana, el lloguer és inferior a 600 euros, concretament són de 485,98 i 556,59 euros al mes respectivament segons les dades de l'Idescat. Si mirem les altres capitals de demarcació, a Girona el preu mitjà és de 637,97 euros al mes i a Barcelona és de 964,81 euros al mes de mitjana. En aquest últim cas, ni apujant el sostre fins al màxim, en general els joves de Barcelona no podran accedir a la mesura. 

Pel que fa al preu del lloguer al global de Catalunya, segons l'Idescat, el 2020 es va situar, de mitjana, als 734,33 euros de mitjana el que fa pensar que la Generalitat hauria d'apujar el sostre de l'ajuda per tal que més catalans hi puguin accedir. 

L'ajuda és un pedaç mal posat

Si sortim de les dades i preguntem a les organitzacions especialitzades, com el Sindicat de Llogateres, totes coincideixen que la mesura és un pedaç i que , en absolut, soluciona el problema de l'habitatge, ni a Catalunya ni arreu de l'Estat. 

Des del sindicat de Llogateres, consideren que l'ajuda pot donar peu que els arrendataris incrementin el preu de lloguer dels habitatges provocant, encara més, que els preus segueixin escalant i que, al cap i a la fi, aquesta ajuda servirà per finançar un sector que no necessita ser finançat perquè ja rep ingressos com són els propietaris dels habitatges.

En aquest sentit, per tant, afirmen i sentencien que la nova ajuda, que serà aprovada pel Consell de Ministres del pròxim 18 de gener, no resol el conflicte i que el que fa és posar un pedaç sectorial, aquest cas als joves, en una qüestió que és estructural, ja que hi ha gent de totes les edats que no pot arribar a pagar el lloguer d'un habitatge digne. 

Des del sindicat, el que reclamen, per solucionar d'una vegada per totes aquest conflicte és, tal com ja ha fet Catalunya, redactar una llei que protegeixi els inquilins regulant el preu de tots els habitatges de lloguer i així evitar que segueixin augmentant sense mesura.

Assegurança d'impagament

A part de tot aquest calvari per poder acabar accedint a l'ajuda, el govern espanyol va afegir una mesura més que és la creació i finançament d'una assegurança per evitar els impagaments en els lloguers del jovent. Concretament, l'assegurança "garantirà" la renda del lloguer durant un any, és a dir 12 mensualitats, i amb una quota que no podrà superar el 5% de la renda anual

És una mesura pels joves que s'activarà quan no puguin pagar el lloguer sempre que rebin l'ajuda de l'Estat per tal que puguin seguir pagant la renda. Quelcom que suposarà una garantia tant pels llogaters com pels propietaris, segons Sánchez. "Els anuncio la creació d'una assegurança i el seu finançament mitjançant una ajuda als mateixos joves perquè puguin establir una assegurança que garanteixi el pagament del lloguer de la renda durant un any amb una quota que no podrà suposar més del 5% de la renda anual", ha assenyalat.