A poc a poc es van coneixent detalls de les mesures estrella anunciades la setmana passada pel govern espanyol, que estan incloses en els pressupostos. És el cas dels ajuts al lloguer per incentivar l'emancipació dels joves. El bo jove d'ajuda al lloguer entrarà en funcionament l'1 de gener del 2022 i podran percebre'l cadascun dels joves que comparteixin un mateix habitatge, sempre que compleixin els requisits de tenir entre 18 i 35 anys i que tinguin un contracte de treball que no els generi més de 23.725 euros anuals.

Així ho ha explicat aquest dijous la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la presentació dels pressupostos del seu departament. Segons els seus càlculs, més de 70.000 joves es podran beneficiar de la nova ajuda.

El bo estarà destinat a joves que tinguin feina i uns ingressos que no superin el triple de l'indicador públic de eenda d'efectes múltiples (IPREM), és a dir, 23.725 euros anuals.

200 milions

La ministra ha indicat que per a abans de l'1 de gener es coneixerà la lletra petita del decret. Amb tot, ha confirmat que l'ajuda, de 250 euros mensuals, es concedirà per unitats de convivència, és a dir, que podran percebre-la cadascun dels llogaters d'un habitatge sempre que compleixin els requisits exigits. El ministeri ha consignat en el projecte de pressupostos 200 milions d'euros per a aquesta partida.

D'altra banda, la ministra Sánchez ha destacat que els 3.290 milions d'euros previstos en els pressupostos per a habitatge, gairebé un 50% més que el pressupost en vigor, suposen "la partida més gran de la història". D'ells, 1.389 milions es destinen a un programa de recuperació social i econòmica en entorns residencials, que inclou la rehabilitació a gran escala.

Uns altres 663 milions són per al pla d'habitatge de lloguer assequible; 600 milions per a la rehabilitació sostenible i digitalització d'edificis de l'administració pública (comunitats i entitats locals); 432 milions per al pla estatal d'habitatge (2022-2025); 200 milions per al bo jove i 25 milions per a rehabilitació arquitectònica.

Transports

El pressupost del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana supera els 19.000 milions d'euros, dels quals 16.286 aniran directes a inversió, un 17% per sobre del pressupost vigent. Del pressupost total, 6.500 milions seran inversions finançades pels fons europeus de recuperació, la qual cosa permetrà accelerar el desenvolupament dels tres eixos capitals en les polítiques del ministeri: habitatge (2.500 milions), mobilitat (2.273 milions) i descarbonització de les ciutats (1.740 milions).

Sánchez també ha subratllat que més de 3.600 milions del seu pressupost seran transferits a comunitats i ajuntaments.

 

Imatge principal, un pis de lloguer / EN