El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha presentat avui l'Avaluació Estratègica de la Fundació Orfeó Català - Palau de la Música, per al període 2013-2016, un document que es pot descarregar a la web del CoNCA. D'aquesta manera, el CoNCA ha decidit participar en l'anàlisi del disseny d'aquesta institució, tot i que és privada. Ho ha fet atenent a la importància que han tingut històricament el Palau i l'Orfeó, a la seva vocació social i als problemes que han hagut de travessar. L'informe, que no és d'obligat compliment, ha estat presentat per Carles Duarte, president del CoNCA i Mercè Gisbert. del CoNCA, en presència de Mariona Carulla, presidenta de la Fundació. Joan Oller, director general del Palau de la Música ha destacat que volien un estudi del mateix nivell que els que es realitzen per a les grans infraestructures públiques, perquè per volum d'activitats i per vocació social, el Palau és equiparable a aquestes.

La lluita per la transparència

Fins fa uns anys el Palau estava gestionat per tres ens: l'Associació Orfeó Català, el Consorci del Palau de la Música Catalana i la mateixa Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana. El CoNCA ha recomanat que es completi la reforma de totes les estructures organitzatives, iniciada després de l'esclat de l'escàndol Millet; que quedi una única institució gestora, la Fundació i es dissolguin les altres. Per allunyar-se de les dinàmiques anteriors que ara es jutgen es recomana, també, una major regulació de tots els procediments. Algunes d'aquestes reformes, com la desaparició d'algunes entitats legals, no seran possibles fins que es tanquin amb sentència ferma els processos judicials pendents. Per altra banda, el CoNCA considera prioritari que s'estableixi un contracte programa per garantir l'ús correcte dels fons públics rebuts. L'Avaluació Estratègica, malgrat tot, apunta com un element molt positiu que tan sols un 12% del pressupost de la institució vingui de fons públics. I apunta, com a fet molt positiu, que el Palau ha aconseguit diferents vies per obtenir recursos a desgrat que no hi ha una llei de mecenatge que faciliti l'arribada de recursos privats a les institucions culturals.

Creix el públic

A nivell de públic, el CoNCA mostra la seva satisfacció perquè el nombre d'espectadors del Palau s'ha incrementat en un 39% des del 2013 (també s'ha incrementat el nombre de visitants de l'edifici). Malgrat tot, el creixement de públic respon, bàsicament, a concerts de promotors externs que lloguen la sala, en tant que el públic dels concerts propis s'estabilitza, i el dels concerts familiars i escolars cau. També s'han reduït el nombre d'accions formatives dels cinc cors que són el planter de l'Orfeó Català: el Cor Petits, el Cor Mitjans, el Cor Infantil, el Cor de Noies i el Cor Jove (bàsicament, perquè hi ha tendència a programar concerts per a més públic amb aquests cors).

Advertències

L'informe del CoNCA apunta que la programació del Palau no atén prou a la música catalana. Per altra banda s'indica que hi ha una diferència excessiva entre la qualitat dels concerts programats per l'exterior i la dels propis. En aquest sentit el CoNCA reclama que s'atengui millor els cors propis i que el Palau es converteixi amb un node del cant coral català (demanen, per exemple, acords amb les escoles de música). A més a més, l'informe indica que hi ha poca coordinació entre la programació del Palau i les altres institucions musicals del territori (com el Liceu). Per altra banda, per atendre la vocació social que té el Palau, el CoNCA demana que es revisi el sistema d'entrades i abonament per garantir l'oferta d'algunes entrades a baix preu. Les infraestructures del Palau són molt ben valorades a l'Avaluació, a desgrat de l'alt preu del seu manteniment. Ara bé, es detecta un problema greu d'infraestructura: la contaminació acústica al Petit Palau.

Satisfacció des del Palau

Joan Oller, director general del Palau de la Música, ha valorat molt positivament aquest informe, alhora que assenyalava que no tenien cap obligació d'encarregar-lo, però que es comprometen a implementar-lo. Ollé ha assegurat que algunes de les recomanacions ja estan en marxa. S'ha felicitat que l'informe reconegui que les activitats del Palau surtin molt econòmiques a les institucions i també ha destacat que l'informe dóna una valoració molt alta de la programació pròpia del Palau, al seu programa pedagògic i a les seves activitats socials.