La catastròfica desfeta de Muret (1213) havia significat la decapitació de les classes militars catalanoaragoneses i havia posat aquell edifici polític en una situació d’indefensió absoluta. En aquell moment crític, Aspàreg de la Barca es va posar com a objectiu coronar el petit Jaume —orfe de pare i de mare— perquè era una manera de recuperar el pal de paller del règim (la Corona, en el seu paper d’estament central que li assignava el règim feudal) i garantir la continuïtat de l’edifici polític catalanoaragonès a través de l'hereu legítim del difunt rei.