El programa CaixaProinfància, de la Fundació ”la Caixa”, ha posat en marxa de nou aquest estiu campaments, colònies urbanes i centres oberts amb l’objectiu de trencar el cercle de la pobresa i fomentar la igualtat per mitjà de l’oci educatiu entre tots els infants. Una xifra que enguany, a Catalunya, ha arribat a més de 9.000 infants i adolescents que es troben en situació de vulnerabilitat, risc de pobresa o exclusió. A través d’aquestes experiències, menors que viuen en llars amb dificultats econòmiques i socials desenvolupen així eines personals beneficioses per al seu èxit educatiu.

El programa facilita que més de 100 entitats promoguin colònies urbanes, centres oberts i campaments arreu del territori català

 Amb una dotació de prop de tres milions d’euros, les activitats són dutes a terme per més d’un centenar d’entitats socials de Catalunya vinculades al programa CaixaProinfància. Marc Simón, sotsdirector general de la Fundació ”la Caixa” apunta que “per a molts infants, aquestes activitats es converteixen en les seves úniques vacances d’estiu. Per això, és imprescindible aconseguir que l’experiència sigui enriquidora i permeti que desenvolupin les seves capacitats i la seva confiança, que es puguin obrir a noves possibilitats i connexions, i així trencar el cercle de la pobresa”, conclou.

2 Activitats CaixaProinfancia 2022 Fundacio la Caixa

Un grup de nens i nenes jugant / Foto: Fundació "la Caixa"

Més de 8.000 infants només a Barcelona

A Barcelona, es calcula que més de 8.000 menors s’adheriran a les activitats d’oci educatiu que faciliten 92 entitats, amb un pressupost de més de 2,5 milions d’euros. En el global d’Espanya, més de 28.000 infants i adolescents hi participaran de la mà de més de 320 entitats i amb una dotació de més de 8 milions d’euros.

S’estima que més de tres quartes parts dels aprenentatges adquirits d’una persona adulta provenen de fora del sistema educatiu, és a dir, sorgeixen a través de l’educació “no formal” -referida a qualsevol acció educativa estructurada no escolar- i “informal” -en referència a la influència que exerceix la immersió en un entorn o ambient social-. Per això, el programa CaixaProinfància promou l’accés a activitats educatives de qualitat en el temps lliure com a motor de canvi i mecanismes d’empoderament entre els menors.

L’accés a activitats de qualitat en el temps lliure és un factor condicionant de l’èxit educatiu

Alineades amb les competències globals recollides per la UNESCO, les activitats aprofundeixen en diferents temàtiques: esportives i psicomotores, artístiques, lúdiques, socials, mediambientals i cognitives. D’aquesta manera, infants i adolescents accedeixen als beneficis que comporten aquestes experiències, cosa que contribueix al seu desenvolupament personal, educatiu, social i cultural. Així, els participants aconsegueixen integrar valors com ara la maduresa, la creativitat, la curiositat, la confiança, l’autoestima, l’empatia, la solidaritat, la gestió emocional i el sentiment de comunitat, entre d’altres.

4 Activitats CaixaProinfancia 2022 Fundacio la Caixa

Infants jugant a l'exterior / Foto: Fundació "la Caixa"

Dades que posen de manifest la importància de l’accés a l’oci educatiu

Segons les últimes investigacions de l'Observatori CaixaProinfància ―Infància, Vulnerabilitat i Acció Socioeducativa―, l’accés a activitats educatives de qualitat en el temps lliure incideix en els resultats escolars i és reconegut com un factor condicionant molt important de l’èxit educatiu. La situació de pobresa, associada a un conjunt de necessitats educatives dins i fora de l’escola, té un reflex en el rendiment acadèmic, la integració social i el desplegament de les competències personals. En aquest sentit, els infants i adolescents que viuen en contextos de vulnerabilitat tenen una dificultat més gran per aconseguir l’èxit educatiu, cosa que comporta, a més, majors dificultats per a la construcció d’un mateix. Segons les dades estadístiques d’Eurostat sobre la situació dels infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social, la taxa AROPE (At Risk Of Poverty and Exclusion) s’ha reduït a Europa des del 2015 fins al 2021 del 27,5 % al 24,2 %. Tanmateix, a Espanya ha augmentat fins a nivells per damunt del 33 % i, amb més de 2,3 milions de menors, es converteix en la franja d’edat amb un percentatge més gran de població afectada.

“Participar en les activitats d’oci garanteix un major benestar i equitat”, Jordi Longás, pedagog

Jordi Longás, pedagog i membre de la Direcció Científica de l’Observatori CaixaProinfància —Infància, Vulnerabilitat i Acció Socioeducativa—, sosté com “l’accés a l’escola és un dret universal garantit, però l’accés a les activitats de temps lliure no és igual per a tothom. Per assolir l’èxit educatiu, és tan important una bona integració escolar com el fet de tenir accés a experiències educatives positives fora de l’escola. El temps lliure és, de fet, un espai de normalització extraordinari, i participar en aquestes activitats té com a resultat més benestar i equitat”.

3 Activitats CaixaProinfancia 2022 Fundacio la Caixa

Infants jugant a jocs de taula i disfresses / Foto: Fundació "la Caixa"

Centres oberts, colònies urbanes i campaments

Les tres modalitats d’activitat de temps lliure que ofereix CaixaProinfància es complementen entre elles, de manera que cada persona pot participar en més d’una. Per una banda trobem els centres oberts, que es caracteritzen per oferir un servei diari durant tot el curs, fora de l’horari escolar, i també poden incloure activitats de cap de setmana. A més, disposen d’un projecte educatiu propi i d’una programació anual. D’altra banda, s’ofereixen les colònies urbanes que es desenvolupen intensivament en períodes de vacances. Aquestes disposen d’un projecte educatiu propi i poden incorporar activitats regulars de suport a la realització de tasques escolars o reforç educatiu. I finalment els campaments que tenen lloc durant les vacances també i que impliquen el desplaçament a un lloc diferent de la residència habitual, generalment, en contacte amb la natura.

Un quadern interactiu per divertir-se i créixer

El programa CaixaProinfància comparteix, a més, amb les entitats socials amb les quals col·labora un quadern interactiu amb jocs que permeten connectar la diversió amb valors com l’empatia, la solidaritat, l’altruisme o el treball en equip. Aquesta acció s’emmarca dins de Campaments connectades, iniciativa que ofereix activitats digitals que se sumen a les dutes a terme presencialment per les mateixes entitats i que permeten treballar continguts educatius, com també recursos per reconèixer, expressar i gestionar emocions.