La política ha fracassat fins ara. Torna a ser hora de la política i de la democràcia