El canvi climàtic afecta la salut i, també, al nostre entorn; però, pot tenir també efectes adversos a les infraestructures? A Ferrocarrils de la Generalitat s’han fet aquesta pregunta i la resposta ha estat afirmativa: el canvi climàtic afecta de manera negativa les vies fèrries i, més en concret, a les travesses, que poden experimentar dilatacions en episodis d’onades de calor o en jornades de gran contrast tèrmic. Des que el canvi climàtic va esdevenir una realitat, aquesta mena d’episodis i circumstàncies són més habituals.

Foto 4 oDIFXA5
 

6.500 travesses renovades

Així, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha iniciat aquest mes els treballs de renovació de 6.500 travesses a la línia Llobregat-Anoia. La intervenció, precisament, té com a objectiu prevenir dilatacions no volgudes que poden generar risc pels combois i els seus passatgers. L’actuació abasta una longitud total de 4 quilòmetres i és una de les accions previstes en el nou Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de la Infraestructura Ferroviària d’FGC, que té com a objectiu garantir la resiliència de les infraestructures de Ferrocarrils als nous fenòmens climàtics.

Travesses especials

En deu revolts concrets del traçat, Ferrocarrils substitueix les travesses convencionals per unes altres que incorporen tacons de formigó a la zona de contacte amb el carril. Aquests tacons permeten un fregament més gran amb el balast i aporten, per tant, més rigidesa a la via. D’aquesta manera, s’aconsegueix que els carrils guanyin resistència lateral i no tinguin dilatacions en episodis d’onades de calor o en dies amb un contrast tèrmic gran entre les temperatures mínimes i màximes.

Les noves travesses amb tacons s’implanten en revolts perquè són els punts de la via susceptibles de produir-se dilatacions de carril. La instal·lació d’aquests nous tipus de travesses, combinada amb la renovació de travesses de fons pla, es duu a terme a la línia Llobregat-Anoia perquè és d’ample mètric, el tipus de via més exposat a aquesta incidència. Fins ara, Ferrocarrils ja havia provat amb èxit aquestes travesses amb tacons en alguns revolts del ramal de Martorell a Igualada de Ferrocarrils. La intervenció d’ara al tram de Manresa a Olesa és la primera d’envergadura en aquest sentit. El pressupost total de l’obra és d’1,8 milions d’euros.