Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) obre una convocatòria per seleccionar 100 persones que accediran a un curs de formació de maquinistes i que, un cop superat, s’incorporaran a una borsa per cobrir les vacants que es generin a les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia. Segons ha informat el Govern en una nota, la convocatòria "inclou la perspectiva de gènere" i té en compte el que preveu el Pla d’Igualtat d’Oportunitats de Ferrocarrils d’arribar a tenir una plantilla amb paritat entre homes i dones. Així, la convocatòria garantirà que, com a mínim, s’incorporin al curs de formació un 40% de dones. El període de presentació de sol·licituds s’obrirà el proper 16 de març i es tancarà el 21 de març o abans si s’arriba al nombre màxim xifrat de 1.500. Es convocarà les persones admeses a una prova de coneixements, que es realitzarà previsiblement el dia 12 d’abril i, posteriorment, a una prova psicofísica. Els cursos de formació es realitzaran al maig i al setembre d’aquest any. La mesura segueix la mateixa línia que ja han pres altres companyies dependents de la Generalitat, com ara els Bombers i els Mossos d'Esquadra.

Paritat de gènere als FGC

Actualment, només un 32% de la plantilla d’FGC són dones, segons les seves pròpies dades. Davant aquesta realitat, la companyia va aprovar el febrer de 2021 l’Estratègia d’Activisme, un full de ruta per posicionar la companyia com una empresa activista en matèria de responsabilitat social i en la contribució a l’Agenda 2030 de Nacions Unides. En aquest sentit, un dels quatre pilars de l’estratègia és avançar en la igualtat efectiva amb l’objectiu d’esdevenir una empresa paritària l’any 2025, impulsant un canvi cultural basat en valors feministes com "l’equitat de gènere, la corresponsabilitat, l’empoderament femení o el compromís contra les violències masclistes". A més a més, l’objectiu fixat és assolir el 2025 a la plantilla de Ferrocarrils i el col·lectiu de lideratge, que com a mínim, el 40 % siguin dones.

40% de places per a dones als Bombers i els Mossos

Les quotes funcionen. La reserva del 40% de les places per a dones a les oposicions a tots els cossos operatius del departament d’Interior sembla que ha funcionat. L’efecte crida en el procés de selecció de nous agents dels Mossos d’Esquadra, que es va tancar el mes de febrer, per tal d’incorporar més dones a la policia de la Generalitat, ha fet que 3.878 s’hagin presentat a les oposicions. Es tracta, segons les dades del departament d’Interior, d’un 36% de les persones que s’han presentat i significa la xifra més alta de la història de les convocatòries. En total s’han presentat 10.863 sol·licituds; un 64% són homes —6.985 sol·licituds— i el 36% són dones —3.878 sol·licituds—. També als Bombers s'han impulsat iniciatives com aquesta, i és que la desigualtat en aquest cos és encara més evident: les dones només representen un 2,4% del total d’efectius. Per posar remei a aquesta situació, el Departament d’Interior ha posat en marxa un paquet de vint mesures per avançar cap a la igualtat de gènere en el cos de Bombers de la Generalitat en aspectes com l’accés al cos, les condicions de treball i la conciliació laboral, les infraestructures i mitjans o la formació. Els principals objectius de les mesures són garantir la igualtat de tracte i assolir la paritat dins del cos, així com prevenir i actuar davant l’assetjament sexual. Entre les mesures relatives a l’accés al cos, destaca la que ja es va anunciar a principis d’aquest any: la reserva de places per a dones, de màxim el 40% de les places convocades, a les convocatòries d’accés i de promoció del cos de Bombers. Aquesta reserva s’aplicarà per primera vegada en una nova convocatòria per accedir a l’escala bàsica de Bombers de la Generalitat que es preveu publicar el primer trimestre del 2023.