La fabricació additiva, també coneguda com a impressió 3D, és per la seva capacitat d'atendre necessitats concretes amb precisió i agilitat una de les tecnologies que més desenvolupament estan assolint en els últims temps. Elimina proveïdors externs, redueix temps i incrementa l'autosuficiència. Per això, per a entorns en els quals una ràpida resposta pot comportar, fins i tot, salvar vides humanes és una solució òptima. No ha d'estranyar, per tant, que organitzacions com l'US Navy juguin a favor de la fabricació additiva però el que sí que crida l'atenció és que, en lloc d'amb tecnologia nord-americana, ho facin amb tecnologia espanyola.

Naval propeller 3
 

Impressió 3D en metall

De moment, el sistema funciona només en un vaixell i permet fer reparacions gairebé immediates mitjançant la impressió 3D de peces de metall fent servir un sistema desenvolupat per Meltio, una empresa multinacional espanyola que està entossudida a demostrar com d'útil és la fabricació additiva al sector naval. El seu sistema, a més, és híbrid ja que pot funcionar per addició —es cra una peça amb aportacions successives de material— o per sostracció —com si d'un escultor es tractés, el sistema talla la peça a partir d'un bloc de material—. Per desenvolupar el sistema, Meltio col·labora amb Phillips Additive Hybrid, que ha desenvolupat un capçal de deposició de metall per làser, i Hass, responsable de la fresadora de control numèric a què aquest capçal s'integra. Del làser, s'encarrega Meltio, que té la seva seu en la molt industrial ciutat andalusa de Linares. El sistema s'instal·la al US Bataan, un vaixell amfibi d'usos múltiples de la classe WASP similar en el seu concepte al Joan Carles I, el vaixell insígnia de l'Armada Espanyola.

Autosuficiència

Amb el sistema de Meltio, és possible fabricar peces quan i on sigui, la qual cosa resulta especialment interessant en llargues singladures marítimes o entorns aïllats. Per si mateix, els sistemes d'impressió 3D permeten fer (amb menor cost, per descomptat) el mateix que aquelles antigues empreses vuitcentistes que s'instal·laven en llocs remots per explotar dipòsits de matèries primeres i construïen els seus propis tallers per no dependre de tercers. Ara, amb una fresadora dotada d'un capçal es pot construir qualsevol cosa. I la tecnologia, a més, és nacional.

USS Bataan (LHD 5);10080504