Ho diu la l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau : el 46% de la mel que importa la UE no compleix la normativa comunitària i està, majoritàriament, adulterada amb sucres estranys i en absolut procedents de l'esforç de les abelles i la feina dels apicultors.

mel
 

Xifres d'escàndol

Els sucres de procedència "estranya" són presents en gairebé sis de cada nou litres d'aquest 46% de mels que importem i no superen la confrontació amb els estàndards europeus de qualitat. Si la mel procedeix de la Xina, el 74% del que arriba no s'ajusta al que la UE exigeix i si el país de procedència és Turquia, el percentatge d'incompliment assoleix el 93%. El més greu és el cas del Regne Unit: el 100% de les mels analitzades per l'Oficina incomplia els estàndards.

Més de 300 mostres

L'estudi s'ha realitzat sobre un total de 320 mostres i els resultats han sorprès els promotors. Abans de completar-lo, s'esperava que el percentatge de mels analitzades que incompliria anava a ser del voltant al 14%.

De tot

La mel s'adultera amb múltiples productes: xarops dolços de tot tipus i origen, additius i colorants i, en general, qualsevol cosa agradable al paladar i innòcua que sigui més barata que el nèctar que produeixen les abelles. Fins i tot s'altera la traçabilitat per emmascarar l'origen geogràfic de la mel. Això, en concret, és el que passa amb la mel anglesa, que en lloc de britànica, és de qualsevol lloc, ja que s'han localitzat a les mostres analitzades presències de mels d'orígens dels cinc continents. Mentrestant, els apicultors es manifesten sense que ningú els faci massa cas