El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat el reglament català de l'impost sobre les begudes ensucrades aprovat pel Govern el 20 de juny del 2017 i que desenvolupava els detalls tècnics de l'impost, aprovat del 28 de març del mateix any.

Els magistrats de la secció segona de la sala contenciosa-administrativa han estimat el recurs presentat per diverses associacions del sector de la distribució i de l'alimentació i begudes que al·legava "manca de justificació i precipitació" de la mesura i "l'omissió" de tràmits rellevants en la tramitació del decret. El tribunal ha conclòs que el Govern va prescindir dels tràmits de consulta, audiència i informació públiques en la seva tramitació i, per això, declara nul el reglament.

El TSJC veu "evident" la vulneració dels tràmits de consulta, audiència i informació públiques, i per això no creu "necessari entrar a examinar els restants motius del recurs". Per sustentar la seva decisió, la sala argumenta que el govern català "pretén escudar la seva actuació en la innecessitat d'aquests tràmits o en el fet que la Comissió Jurídica Assessora només aprecia un dèficit de motivació respecte a l'omissió dels mateixos". No obstant això, el tribunal conclou que "no ens trobem davant una insuficient motivació, sinó que la motivació al·legada s'aparta de forma evident de les causes que la pròpia llei estableix per poder prescindir d'aquests tràmits".

La direcció general de Tributs de la Generalitat va al·legar al seu moment davant la Comissió Jurídica Assessora que considerava que aquest decret no havia de superar tots aquests tràmits perquè el desplegament reglamentari, la càrrega impositiva i les obligacions fiscals ja venien contemplades a la llei que va crear aquest impost; és a dir, a la llei d'acompanyament dels pressupostos del 2017. 

Aquest impost català a les begudes ensucrades, que va entrar en vigor al maig del 2017, el gestiona l'Agència Tributària de Catalunya i va aportar l'any passat 42 milions d'euros. L'impost grava el consum de begudes ensucrades envasades; això és, aquelles que contenen edulcorants calòrics afegits, com el sucre, la mel, la fructosa o la sacarosa, entre d'altres. 

Així doncs, a la pràctica, l'impost afecta a refrescos o sodes, begudes de nèctar de fruites i sucs de fruites, begudes esportives, aigües amb sabors o bé a begudes energètiques, encara que queden exempts per exemple els iogurts bebibles o les llets que no continguin edulcorants.

El que perseguia l'impost del Govern era desincentivar el consum de refrescos ensucrats, és per això que l'Executiu català va gravar les begudes que contenien una quantitat de sucre entre 5 i 8 grams per cada 100 ml amb 0,08 cèntims per cada litre o amb 0,12 cèntims per litre en el cas de les begudes més ensucrades.